Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.2.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 21.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 25.2.

Kaupunginvaltuuston 14.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 14.2.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden työhönvalmentajan toimen muuttaminen määräaikaisesti viraksi ajalla 1.3.2022 – 30.6.2023

Kaupunginhallitus päätti, että työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toteuttamiseksi Nokian elinkeino- ja työllisyyspalveluiden työhönvalmentajan työsopimussuhteinen toimi (vakanssi nro 74988003) muutetaan määräaikaisesti viraksi ajalla 1.3.2022 – 30.6.2023.

Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishankkeen kilpailutuksen periaatteet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishankkeen kilpailutuksen periaatteet.

Lakisääteisen selvityksen antaminen koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Kaupunginhallitus päätti

1. antaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista liitteiden mukaisesti

2. antaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta liitteenä olevan koontisivun mukaisesti

3. oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittaessa selvitykseen vaadittavat täydennykset selvityksen antamisen jälkeen sekä

4. esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointialueelle annetun selvityksen.

Valtuutettu Katri Heleniuksen ja Vasemmiston valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koskien Päivärinteentien liikenneturvallisuuden parantamista

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Iinu Kuusennon ym. valtuustoaloite koskien nepsylasten koulupolun suunnittelua ja selvitystä nepsyavusteisesta luokasta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Lauri Huttusen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien nuorten moottoripajaa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernipalveluiden ja sivistyspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Teresa Kvickin sekä Vasemmiston ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite kosken avantopaikan avaamista Vihnusjärvelle

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Osavuosikatsaus 1-12 / 2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat