Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.11.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 21.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 25.11.

Ilmastotiekartta 2022-2030

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan ilmastotiekartan vuosille 2022-2030 muutettuna siten, että liitteen sivulla 14 mainittu toimi ”Hillitään hajarakentamista ja kehitetään maaseutualueita ilmastopositiivisesti” muokataan muotoon ”Ohjataan hajarakentamista ja kehitetään maaseutualueita ilmastopositiivisesti”.

Nokian kaupungin elinympäristöohjelma 2022-2030

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Nokian kaupungin elinympäristöohjelman vuosille 2022 – 2030 ja toteaa, että elinympäristöohjelman indikaattoreita täsmennetään myöhemmin.

Nuorten MM-kilpailuissa menestyneen nokialaisen Alexandra Rosenlewin palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti palkita nokialaisen Alexandra Rosenlewin pienoiskiväärin asentokilpailun nuorten MM-hopeamitalistin 500 euron henkilökohtaisella stipendillä sekä tyttöjen ilmakiväärin MM-joukkuepronssista 250 eurolla ja nuorten parikilpailun EM-kullasta 500 eurolla.

Ringeten MM-kilpailuissa menestyneiden nokialaisten urheilijoiden palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita nokialaiset ringeten MM-kilpailuissa kultaa voittaneet nokialaiset urheilijat Maija Väyrysen, Kaisa Katajiston, Kaisa Virenin ja Emmi Merelän
1000 euron henkilökohtaisilla stipendeillä.

Nokian kaupungin matkustusohje

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan Nokian kaupungin matkustusohjeen
2. oikeuttaa henkilöstöjohtajan tekemään ohjeeseen tarvittaessa teknisluonteisia ja vähäisiä tarkennuksia.

Talouden kuukausikatsaus 10/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen lokakuulta 2022.

Kaupunginvaltuutetun vaalikelpoisuuden menettäminen, Huttunen Lauri

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa Lauri Huttusen menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuutetun tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja

2. toteaa Lauri Huttusen luottamustoimen kaupunginvaltuutettuna päättyneen

3. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Perussuomalaisten 1. varavaltuutetun, Joona Lehtisen, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Lauri Huttusen tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistön 536-1-12-15 sekä osalla kiinteistöistä 536-1-9901-0 ja 536-1-9906-0 asemakaavan muuttamista

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttö- ja luovutussopimuksen. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää, että sopimuksessa mainitut vakuudet on toimitettu kaupungille.

Asemakaavan muutos 536-1-12-15 ja 536-2-11-5

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Hallintosäännön muuttaminen 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. että sivistyslautakunnan alainen vapaa-aikajaosto lakkautetaan 31.12.2022 ja perustetaan 1.1.2023 alkaen sivistyslautakunnan alainen hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto

2. todeta, että sivistyslautakunta valitsee hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston yhdellä vaalilla 1.1.2023 jälkeen

3. hyväksyä hallintosäännön muuttamisen liitteen mukaisesti ja

4. että hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti muuttaa vapaa-aikajohtajan viran (vakanssi nro 77224001) nimikkeeksi hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja 1.1.2023 alkaen.

Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 14.11.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Minna Kallioharjun, Nokian vihreä valtuustoryhmän ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite ilmastobudjetin pilotoinnista ja käyttöönotosta

Kaupunginhallitus päätti

1. että ilmastobudjetointia ei oteta käyttöön vuonna 2023. Nokian kaupungin ilmastotyö tehdään näkyväksi ilmastotiekartalla ja lisäksi selvitetään ilmastovahdin käyttöönottamista vuoden 2023 aikana

2. antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä selosteosassa kuvatun vastauksen aloitteeseen ja todeta omalta osaltaan aloitteen tulleen käsitellyksi.

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti jatkaa vuoden 2023 talousarvio- ja vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelman käsittelyä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat