Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.9.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 20.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 24.9.

A.R. Winterin pienviljelysrahaston hoitokunnan valinta toimikaudelle 2021 – 2025

Kaupunginhallitus päätti valita toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025 Nokian kaupungin A.R. Winterin pienviljelysrahaston hoitokuntaan Janne Siuvon, Kimmo Alakosken ja Jani Erolan sekä valita hoitokunnan puheenjohtajaksi Janne Siuvon.

 

Naisten jääkiekon MM-kilpailuissa menestyneen nokialaisen urheilijan palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita nokialaisen MM-pronssimitalistin Sanni Vanhasen 500 euron henkilökohtaisella stipendillä.

 

Palvelualuejohtajan ratkaisuvaltaan kuuluvan vahingonkorvauksen raja 1.10.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti

1. että palvelualuejohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää toimialallaan alle 15 000 euron vahingonkorvauksen myöntämisestä
2. että päätös tulee voimaan 1.10.2021 alkaen ja
3. että kaupunginhallitukselle annetaan raportti kunkin kalenterivuoden aikana myönnetyistä vahingonkorvauksista.

 

Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen kaupunginhallituksessa 1.10.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti

1. että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta asioissa, jotka kuuluvat lautakuntien tai jaostojen alaisten viranomaisten toimivaltaan, ellei yksittäistapauksessa toisin päätetä
2. että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta välittömien alaistensa eikä lautakuntien tai jaostojen alaisten viranomaisten päätöksiin, jotka koskevat palvelussuhdeasioita
3. että edellä mainituissa asioissa viranomaiset eivät siten ilmoita tekemistään päätöksistä kaupunginhallitukselle ja
4. että päätös tulee voimaan 1.10.2021.

Kaavoituskatsaus 2021

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2021 kaavoituskatsauksen.

Asemakaavan muutos, 4. kaupunginosa, kortteli 37 ja virkistysalue

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 10.5.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

 

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 5 tontti 5 ja katualue

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asemakaavan muutoksen, joka koskee 1. kaupunginosan korttelin 5 tonttia 5 ja katualuetta, kaupunkikehityslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että lautakunnan ehdotuksen mukainen Sr-10 merkinnän poistaminen on huomioitu kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi toimitettavassa asemakaavan asiakirjoissa (kaavaehdotuskartta, kaavaselostus ja selostuksen liitteet). Samalla kaavoittajan on arvioitava lautakunnan ehdotuksen mukaisen asemakaavan muutoksen uudelleen nähtäville asettamisen tarve.

Kaupunginvaltuuston 13.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 13.9.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja
2. että päätökset pannaan täytäntöön.

 

Valtuutettu Juha Toivaisen ym. valtuustoaloite tarkastuslautakunnan tiedon saannin varmistamiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi selosteen mukaisen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Valtuutettu Arja Laitisen ym. valtuustoaloite Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin hakemiseksi

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen ja

2. esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Nokian vihreä valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koskien Tottijärventien ja Vesilahdentien koulumatkaturvallisuuden parantamista

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi siten, että ensi vaiheessa käynnistetään neuvottelut ja asian valmistelut ELY-keskuksen kanssa, ja että aloitteessa esitetyt mahdolliset investoinnit käsitellään vuoden 2023 – 2025 talousarvion ja -suunnitelman valmistelun yhteydessä.

SDP:n valtuustoryhmän aloite koskien Vihnuskodin alueella sijaitsevan entisen avopalvelukeskuksen rakennuksen käyttöä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi helmikuu 2022 loppuun mennessä.

 

Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen maksuttomuus kaikille syksyllä 2021 aloittaneille alaikäisille nokialaisille opiskelijoille

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi siten, että aloitteessa esitetty kartoitus toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Sivistyslautakunnalla on toimivalta tehdä harkintansa ja määrärahojensa puitteissa valtuustoaloitteessa tarkoitetut päätökset. Tarvittaessa sivistyslautakunta voi käsitellä asian osana vuoden 2022 talousarviokäsittelyään.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat