Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.6.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 20.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 23.6.

Valituksen tekeminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle poikkeamisluvista kiinteistöille 536-433-5-31/ Ilveksentaival 23 ja 536-401-1-37/ Mäyräntaival 19

Kaupunginhallitus päätti

1. tehdä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen valituksen kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 17.5.2022 § 134 hyväksyä poikkeamislupaa koskeva hakemus

2. tehdä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen valituksen kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 17.5.2022 § 135 hyväksyä poikkeamislupaa koskeva hakemus, ja

3. oikeuttaa lakimiehen tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia korjauksia valituskirjelmiin.

Lausunto alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle, ettei sillä ole huomautettavaa talousarvioesityksestä vuodelle 2023.

Nokian aluepaloaseman vuokrasopimus

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Nokian aluepaloaseman uuden vuokrasopimuksen ja

2. valtuuttaa talousjohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään vuokrasopimukseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Sarkolan päiväkotitilan vuokrasopimus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Sarkolan päiväkotitilan vuokrasopimuksen ja oikeuttaa tilapalvelujohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen vähäisiä muutoksia.

Sovintosopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan sovintosopimuksen Nokian kaupunkia sitovaksi lopulliseksi sovintoratkaisuksi asiassa, ja

2. valtuuttaa lakimiehen tekemään tarvittaessa vähäisiä, teknisluonteisia muutoksia sopimukseen.

3. että sovintosopimuksen mukainen sovintosumma katetaan rakennus- ja ympäristöpalveluiden tulosalueen sekä maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen määrärahoista puoliksi.

Talouden kuukausikatsaus 5/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen toukokuulta 2022.

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 – 2025 laadintaohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja asettaa liitteen mukaiset ohjeet, taloudelliset tavoitteet ja tulo- ja menokehyksen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 – 2025
taloussuunnitelman laadinnassa noudatettaviksi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset tulo- ja menokehykseen veroennusteista tai ennakollisista valtionosuuslaskelmista saatavien lisätietojen niin edellyttäessä.

Kaupunginvaltuuston seminaari 23. – 24.9.2022

Kaupunginhallitus päätti

1. että kaupunginvaltuuston seminaari järjestetään 23. – 24.9.2022 (paikka avoin)

2. kutsua seminaariin kaupunginvaltuuston jäsenet, isoista valtuustoryhmistä kaksi varajäsentä kutsujärjestyksessä, pienistä valtuustoryhmistä yhden varajäsenen kutsujärjestyksessä ja johtoryhmän. Estyneiden sijaan kutsu esitetään ao. valtuustoryhmän varajäsenelle kutsujärjestyksessä. Kaupunginjohtajalla on lisäksi oikeus kutsua seminaarin ohjelman edellyttämät asiantuntijat sekä

3. että seminaarin kustannukset katetaan demokratian tulosalueelta kaupunginvaltuuston määrärahoista valtuuston kustannuspaikalta.

Jääkiekon alle 18-vuotiaiden naisten MM-kilpailuissa menestyneen Sanni Vanhasen palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita Sanni Vanhasen henkilökohtaisella 250 € stipendillä.

Nokia-mitalin myöntäminen vuonna 2022

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää Nokian mitalin yhdelle henkilölle tai yhteisölle ansiokkaasta toiminnasta

2. että mitali luovutetaan kaupunginhallituksen päättämässä tilaisuudessa

3. todeta, että asia on julkaisuvapaa vasta mitalin luovutushetkellä.

Työsopimussuhteisten vakanssien muuttaminen viroiksi perhepalveluissa ja vammaispalveluissa

Kaupunginhallitus päätti että vammaispalveluiden palveluohjaajan kaksi työsopimussuhteista vakanssia muutetaan viroiksi 1.7.2022 alkaen ja perhepalveluiden Vihnukselan perhetukikeskuksen vastaavan ohjaajan työsopimussuhteinen vakanssi muutetaan viraksi 1.6.2022 alkaen.

Kuntalaisaloite, sateenkaariliputus Nokialle

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. Nokian kaupungin lipputangoissa liputetaan vain Suomen lipulla ja Nokian viirillä. Liputus toteutetaan virallisina liputuspäivinä kaikissa kaupungin liputuskohteissa, liputus muina eli vakiintuneina liputuspäivinä toteutetaan kaikissa muissa paitsi Taivalkunnan koululla sekä Siuro-Linnavuoren koululla ja päiväkodilla sekä liputus suositeltuina liputuspäivinä toteutetaan kaupungintalolla, Kerholassa sekä kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa. Nokian viiriä pidetään kaupungintalon, Kerholan, kirjasto- ja kulttuuritalo Virran sekä Hinttalan lipputangoissa kesäaikaan 1.6.-10.10. muina kuin liputuspäivinä.

2. todeta, että Nokian kaupunki toteuttaa hallinnossaan ja palveluissaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita.

3. todeta, että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.

Jäsen Kaisa Räsänen teki jäsen Anne Nymanin kannattamana muutosehdotuksen:

”Kaupunginhallitus päättää, että Nokian kaupunki osallistuu sateenkaariliputukseen vuosittain Priden kunniaksi Nokia Pride -tapahtumanpäivänä. Liputus edellyttää, että Nokia Pride ry lahjoittaa sateenkaarilipun Nokian kaupungille.”

Pohjaehdotuksen kannalla olivat: Marko Asell, Jari Haapaniemi, Jari Kinnunen, Nea Lehmussaari, Riikka Puntalo, Juha Toivainen

Muutosehdotuksen kannalla olivat: Anneli Lehtonen, Anne Nyman, Kaisa Räsänen

Kaupunginhallitus päätti äänin 6-3 pohjaesityksen mukaisesti.

Lautakuntien pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti käyttää otto-oikeutta päätökseen: Sivistyslautakunta 8.6.2022 § 55; Keskustan nuorisotilan ratkaisu.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat