Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.5.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 20.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 23.5.

Lausunnon antaminen, Kristiinankaupungin ja Nokian välisen voimajohtohankkeen ympäristönvaikutusten arviointiselostuksen sekä Natura-arvioinnin täydennys

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Ely-keskukselle 7.5.2024 annetun liitteenä olevan lausunnon.

Varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon palvelusetelin arvon muutos indeksiin perustuen 1.8.2024 alkaen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen pitää voimassa sivistyslautakunnan päätöksen 26.4.2024 § 47, jonka mukaan yli kolmevuotiaan lapsen palvelusetelin arvo on Nokian kaupungissa 949 euroa kuukaudessa 1.8.2024 alkaen.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivitys

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen pitää voimassa sivistyslautakunnan päätöksen 26.4.2024 § 48, jonka mukaan
1. hyväksytään ja otetaan käyttöön päivitetyn palvelusetelisääntökirjan yleinen ja kuntakohtainen osa 1.8.2024 alkaen
2. hyväksytään ja otetaan käyttöön palvelusetelipäiväkotien uudet hoitoaika- ja asiakasmaksuportaat sekä palvelusetelikertoimet 1.8.2024 alkaen.

Maankäyttösopimus kiinteistön 536-1-13-17 asemakaavan muutosta koskien, Korkeemäenkatu 8

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 13 osa

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 13.5.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 13.5.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja
2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Kaupunginvaltuutettu Janette Salmisen vaalikelpoisuuden menetys valtuutetun, sivistyslautakunnan jäsenen ja kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävään

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa Janette Salmisen menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuutetun,
sivistyslautakunnan jäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta
poismuuton vuoksi

2. toteaa Janette Salmisen luottamustoimen kaupunginvaltuutettuna, sivistyslautakunnan jäsenenä
ja vaalilautakunnan varajäsenenä päättyneen

3. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Perussuomalaisten 1. varavaltuutetun, Jussi
Räisäsen, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Janette Salmisen tilalle, valtuuston jäljellä olevan
toimikauden ajaksi

4. valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen Janette Salmisen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi

5. valitsee keskuudestaan vaalilautakuntaan uuden varajäsenen Janette Salmisen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Nokian Vihreä valtuustoryhmän ja Nokian vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite maksuttoman toisen asteen säilyttämiseksi Nokialla

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin taattava toisen asteen koulutus edelleen täysin maksuttomana

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat