Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.2.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 20.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 23.2.

Vieraanvaraisuudessa noudatettavat periaatteet

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan ohjeen vieraanvaraisuudessa noudatettavista periaatteista

2. oikeuttaa henkilöstöjohtajan tekemään ohjeeseen tarvittaessa teknisluonteisia ja vähäisiä tarkennuksia.

Tietosuojavastaavan varahenkilön nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä tietosuojavastaavan varahenkilöksi asiakirjahallinnon suunnittelija Hanna Toivosen.

Vastauksen antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lastensuojelukustannusten korvaamista koskevassa hallintoriita-asiassa

Kaupunginhallitus päätti

1. antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteenä olevan vastauksen hallintoriita-asiassa dnro 2921/03.04.04.04.27/2022, ja

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään vastaukseen tarvittaessa vähäisiä teknisluontoisia muutoksia.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kuntien kotikuntakorvauksen perusosa 2023

Kaupunginhallitus päätti tyytyä saamaansa kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen.

Ulkomainonta eduskuntavaaleissa 2023

Kaupunginhallitus päätti ulkomainonnasta eduskuntavaaleissa 2023 seuraavaa:

1. ulkomainonnan saa aloittaa keskiviikkona 15.3.2023,

2. kaupungin vaalimainostelineet sijoitetaan yhdeksään (9) eri paikkaan liitteenä olevan kartan mukaisesti,

3. vaalimainokset sijoitetaan telineisiin kadulta katsoen vasemmalta oikealle ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiseen järjestykseen,

3. vaalimainokset saa sijoittaa tauluihin molemmin puolin,

4. vaalimainokset on pidettävä siistissä kunnossa ja rikkoutuneet on vaihdettava,

5. vapaata vaalimainostusta varten tarkoitetut paikat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta,

6. vaalimainonta kielletään liitteenä oleviin karttoihin merkityillä asemakaava- alueilla muualla kuin edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa paikoissa,

7. luvattomiin paikkoihin sijoitetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta ja poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan laskuttaa mainosten asettajalta,

8. kaupunki poistaa kaupungin vaalimainostelineissä olevat mainokset 3.-4.4.2023 välisenä aikana, elleivät mainosten asettajat ole niitä sitä ennen poistaneet, ja

9. muualla kuin vaalimainostelineissä olevat mainokset tulee poistaa asettajien toimesta ehdottomasti tiistaihin 4.4.2023 mennessä.

Nuorisovaltuuston asettaminen vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa nuorisovaltuuston vuodelle 2023 ja valita siihen jäsenet seuraavasti:

Tolonen Vilho (puheenjohtaja)
Olkinuora Elvi (varapuheenjohtaja)
Eetu Törmälä
Joonas Äärilä
Laurana Huhtakangas
Ramona Kaapu
Sanni Vierimaa

2. pyytää, että nuorisovaltuusto ilmoittaa kaupungin kirjaamoon sähköpostilla (kirjaamo@nokiankaupunki.fi) madollisesta nuorisovaltuuston täydentämisestä toimikauden aikana.

Edustajien nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun kuntien nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmään

Kaupunginhallitus päätti nimetä seudulliseen nuorisovaltuustojen yhteistyöryhmään Vilho Tolosen ja Eetu Törmälän.

Kaupunginvaltuuston 13.2.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 13.2.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite erityislasten ja heidän huoltajiensa asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi heinäkuu 2023 loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen kaupunkikehityslautakuntaan Nea Lehmussaaren tilalle

Kaupunginhallitus päätti nimetä Juha Toivaisen edustajakseen kaupunkikehityslautakuntaan kaupunginhallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtajan valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkikehityslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat