Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.12.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 20.12. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 23.12.

Eropyyntö varavaltuutetun tehtävästä, Solala Kristian

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. myöntää Kristian Solalalle eron varavaltuutetun tehtävästä

2. toteaa Kristian Solalan luottamustoimen varavaltuutettuna päättyneen.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat aluevaaleissa 2022

Kaupunginhallitus päätti

1. täydentää aluevaalien 2022 vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia seuraavasti:
– äänestysalue 003 Myllyhaka vaalilautakunnan 2. varajäsenelle Riku Pajuselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Jouko Oksanen.
– äänestysalue 006 Koskenmäki vaalilautakunnan jäsenelle Toni Kuittiselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Lauri Sulander.
– äänestysalue 010 Vihola vaalilautakunnan jäsenelle ja puheenjohtajalle Laura Lehtiselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Jasmiina Sillanpää.

2. todeta, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydennetty kokoonpano on liitteenä sekä

3. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Palveluesimiehen toimen muuttaminen viraksi

Kaupunginhallitus päätti, että ateria- ja siivouspalveluiden 2. palveluyksikön palveluesimiehen toimi muutetaan viraksi.

Määräaikainen paikallinen virka- ja työehtosopimus työaikapankista 1.1.2022 – 31.12.2022

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen työaikapankista ajalle 1.1.2022 – 31.12.2022 ja oikeuttaa henkilöstöjohtajan antamaan sopimuksen sisällöstä tarvittaessa tarkempia soveltamisohjeita.

Perusturvapalveluiden suun terveydenhuollon hammaslääkäreitä, suuhygienisteja ja hammashoitajia koskevat paikalliset virka- ja työehtosopimukset

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat paikalliset sopimukset: Perusturvapalveluiden suuhygienisteja ja hammashoitajia koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus ylitöiden korvaamisesta 1.1.2022-31.12.2022 ja Perusturvapalveluiden hammaslääkäreitä koskeva paikallinen virka- ja työehtosopimus kliinisestä lisätyöstä 1.1.2022-31.12.2022.

Koronarokotusten suorittaminen, korvausten maksaminen henkilöstölle

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että viranhaltijoille/ työntekijöille, jotka osallistuvat koronarokotusten toteuttamiseen oman työn lisäksi maksetaan 1.1.2022 alkaen tehdystä työstä sekä lauantaisin että sunnuntaisin sunnuntaityön lisä 31.06.2022 saakka.

Palloiluhallin rakentamishankkeen kilpailutuksen periaatteet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä palloiluhallin rakentamishankkeen kilpailutuksen periaatteet.

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2022.

Kaupunginvaltuuston 13.12.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 13.12.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat