Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.1.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 20.1. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 24.1.

Kaupunginhallituksen itsearviointi vuodesta 2019

Kaupunginhallitus päätti toteuttaa itsearvioinnin vuodesta 2019.

Kiinteistötoimitusten uskotun miehen vakuutuksesta perittävä maksu

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupunginvaltuuston valitsemille kiinteistötoimitusten uskotuille miehille maksetaan kaupungin varoista tositetta vastaan uskotun miehen vakuutuksesta peritty maksu sekä vakuuden antamisesta mahdolliset aiheutuneet muut todistettavissa olevat kustannukset.

Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelma vuosille 2020 – 2022

Kaupunginhallitus päätti käynnistää vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020 – 2022 taloussuunnitelmaan sisältyvän säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman valmistelun selosteella kuvatulla tavalla.

Perusturvalautakunnan varajäsen Eemil Pyssysalon vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden perusturvalautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa perusturvalautakunnan varajäsen Eemil Pyssysalon menettäneen vaalikelpoisuutensa perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja valitsee perusturvalautakuntaan uuden varajäsenen Eemil Pyssysalon tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Asemakaavan muutos 536-3-57, Kalkuntie 20

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee 3. kaupunginosan korttelia 57 sekä puisto- ja suojaviheraluetta.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat