Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.5.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 2.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 6.5.

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2040

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä osaltaan ohjeellisena liitteen mukaisen Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman vuoteen 2040 ja

2. antaa ohjelman kaupunkikehityspalveluiden ohjeellisesti toteutettavaksi.

Henkilöstön palkitsemisen lisämäärärahan käyttäminen vuonna 2022

Kaupunginhallitus päätti, että

1. henkilöstön palkitsemiseen varattu lisämääräraha vuodelle 2022 käytetään ylimääräiseen 100 euron lisään ePassin kulttuuri-, hieronta- ja liikuntasaldoon ja

2. todeta, että edun saa jo voimassa olevan ePassin 100 euron kulttuuri-, hieronta ja liikuntasaldoedun lisäksi.

Perusopetuksen opettajan virkojen perustaminen opetuksen tulosalueelle 8.8.2022 alkaen

Kaupunginhallitus päätti

1. perustaa opetuksen tulosalueelle terveystiedon lehtorin viran, kielten päätoimisen tuntiopettajan viran sekä matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan viran 8.8.2022 alkaen ja

2. että tehtävien sijoituspaikkana on virkasuhteiden alussa Harjuniityn koulu.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käytön kokeilu

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Nokian kaupunki ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintitunnuksen koko kaupungin alueella kokeiluluonteisesti heti, kun se on teknisesti mahdollista ja että kokeilu kestää 31.12.2022 saakka

2. kotihoidon pysäköintitunnus voidaan myöntää kaupungin omalle palvelutuotannolle 20 §:ssä tarkoitettua kotihoidon tehtävää varten kaupungin tunnuksella merkittyjä leasing-autoihin, mutta ei tukipalveluiden tehtäviin

3. todeta, että kotihoidon pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään tieliikennelain 39 §:ssä säädetyllä tavalla kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella liikenteenohjauslaitteella osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta

4. perusturvapalvelut vastaa kotihoidon pysäköintitunnusten hallinnoinnista

5. kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntää perusturvajohtajan määräämä henkilö

6. kotihoidon pysäköintitunnukset ovat voimassa enintään 31.12.2022 saakka

7. kotihoidon pysäköintitunnukset ovat maksuttomia

8. ennen kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottoa on laadittava kotihoidon työntekijöille ohjeet tunnuksen käytöstä.

Taidehankinta pitkäaikaisten luottamushenkilöiden muistamiseksi

Kaupunginhallitus päätti, että

1. hankitaan edellä selosteessa kuvatulla tavalla taideteos kiitokseksi kunnallisneuvos Seppo Kallion ja kaupunkineuvos Reino Ojalan pitkäaikaisesta Nokian kaupungin hyväksi tehdystä työstä ja

2. nimetä työryhmään luottamushenkilöistä valtuuston puheenjohtaja Arja Laitisen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Haapaniemen sekä nimetä Jari Haapaniemen työryhmän puheenjohtajaksi

3. nimetä työryhmän muiksi jäseniksi Pirkanmaan aluetaidemuseon amanuenssi, Nokian kaupungin museo- ja kokoelma-amanuenssi ja Nokian kaupungin johdon sihteeri (työryhmän sihteeri).

Vuoden 2021 tilinpäätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä edellä mainitut muutokset kaupunginhallituksen 28.3.2021 allekirjoittamaan tilinpäätökseen ja esittää tilinpäätöksen edellä mainituin muutoksin tilintarkastajan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Lisämäärärahaesitys Menkalan tekonurmikentän muuttamiseksi lämmitettäväksi tekonurmikentäksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan Infra-hankeryhmään 660 000 euron lisämäärärahan lämmitettävän tekonurmikentän toteuttamista varten.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat