Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.9.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 19.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 23.9.

Eropyyntö kaupunkikehityslautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, Kinnunen Carita

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa Carita Kinnusen menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunkikehityslautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. toteaa Carita Kinnusen luottamustoimen kaupunkikehityslautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneen ja

3. päättää valita kaupunkikehityslautakuntaan ja tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen Carita Kinnusen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden vakanssimuutokset, määräaikaisten virkojen jatkaminen 31.12.2024 asti

Kaupunginhallitus päätti, että työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja koskevan lainsäädännön muutoksen perusteella edellä selosteessa mainittujen työhönvalmentajien ja palvelusihteerin määräaikaisten virkojen voimassaoloa jatketaan 31.12.2024 asti.

TE-palvelu-uudistuksen palvelutuotanto ja organisoituminen Pirkanmaan alueella / Palvelustrategia

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki sitoutuu osallistumaan Pirkanmaan kuntien yhteisen TE-palveluja koskevan palvelustrategian laadintaan ja siitä syntyviin kustannuksiin päätöksen perusteluissa esitetyllä tavalla,

2. valtuuttaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen hallinnoimaan palvelustrategiatyön valmisteluprojektia mukaan lukien asiantuntijapalvelujen hankkiminen, sekä

3. todeta palvelustrategian valmistelun ohjauksena, että palvelustrategian laadinnan lähtökohtana Pirkanmaalla on oltava lähipalvelu.

Lausunto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän talousarvioraamista vuodelle 2023.

Kaupunginvaltuuston 12.9.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 12.9.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Etuosto-oikeuden käyttäminen, kiinteistö Melonsyöstävä 536-412-2-56

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistön Melonsyöstävä 536-412-2-56 kaupassa ja

2. että tämän asian osalta pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan kokouksessa.

Talouden kuukausikatsaus 8/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen elokuulta 2022.

Valtuutettu Hannele Kuuselan valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite hankerahoituksen etsimiseen Juurilla-hankkeelle

Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat