Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.12.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 19.12. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 23.12.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat eduskuntavaaleissa 2023

Kaupunginhallitus päätti määrätä ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nokialla eduskuntavaaleissa 2023 seuraavasti:

Prisma Kauppakeskus
Aukioloajat:
22.–24.3.2023 kello 09.00–20.00
25.–26.3.2023 kello 10.00–16.00
27.–28.3.2023 kello 09.00–20.00

K-Citymarket Kauppakeskus
Aukioloajat:
22.–24.3.2023 kello 09.00–20.00
25.–26.3.2023 kello 10.00–16.00
27.–28.3.2023 kello 09.00–20.00

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta
Aukioloajat:
22.–24.3.2023 kello 09.00–20.00
25.–26.3.2023 kello 10.00–16.00
27.–28.3.2023 kello 09.00–20.00

Vaalipäivän äänestyspaikat eduskuntavaaleissa 2023

Kaupunginhallitus päätti määrätä vaalipäivän äänestyspaikat Nokialla eduskuntavaaleissa 2023 seuraavasti:

001 Keskusta Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta
002 Kankaantaka Nokian vanha lukio
003 Myllyhaka Myllyhaan koulu
004 Asemantaka Alhoniityn koulu
005 Haavisto Harjuniityn koulu
006 Koskenmäki Emäkosken koulu
007 Ketolanmäki Koskenmäen koulu
008 Siuro Linnavuoren koulu
009 Tottijärvi Tottijärven koulu
010 Vihola Viholan koulu

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja varajäsentä seuraavasti:

Jäsen: Varajäsen:
Laurana Huhtakangas Sanni Vierimaa
Elvi Olkinuora Anni Kettunen

Perillisittä 4.5.2022 kuolleen henkilön omaisuuden hakeminen kaupungille

Kaupunginhallitus päätti hakea Valtiokonttorilta 4.5.2022 kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuutta käytettäväksi julkiseen tilaan hankittavaan tai saneerattavaan taidehankintaan.

Palvelutuottajan valinta, Nokian kaupungin henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Epassi Finland Oy:n tarjous hylätään, koska tarjouspyynnön ehdoton vaatimus koskien palvelun ehdottomien vähimmäisvaatimuksien täyttymistä (tarjouksesta puuttuva tarjouspyynnön liite 1.1 täytettynä) ei täyty Epassi Finland Oy:n osalta.

2. Nokian kaupungin henkilöstöetujen sähköisen maksuvälinepalvelun palveluntuottajaksi valitaan Smartum Oy

3. mahdollisen option käytöstä sovitaan erikseen tilaajan ja valitun palveluntuottajan kesken kolme (3) kk ennen sopimuskauden päättymistä ja

4. sopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Hakemus vuokratontin 536-1-23-1 lunastamiseksi, As Oy Poutuntie 1-3

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki antaa As Oy Poutuntielle oikeuden lunastaa osoitteessa Poutuntie 1-3 sijaitsevan tontin 536-1-23-1 lunastushintaan 720 490,00 €

2. että mikäli yhtiö ottaa käyttöön tontilla olevan asemakaavan mukaisen rakentamattoman rakennusoikeuden, on yhtiö velvollinen maksamaan siitä kultakin lisäkäytetyltä rakennusoikeudelta AKA-arvion ja 218 euron mukaisen erotuksen ja

3. todeta, että kuntalain 130 §:n säännöksiä kunnan omistaman kiinteistön luovutuksen tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden määrittelystä ei sovelleta, koska yhtiö ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva taho.

Viholan liikuntatilan vuokrasopimuksen jatkaminen

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupunki tekee Cibus Finland Oy:n kanssa Viholan liikuntatilasta määräaikaisen vuokrasopimuksen ajalle 1.1.2023 – 31.12.2024.

Toimitilojen vuokraaminen hyvinvointialueelle 3+1 vuoden siirtymäajaksi

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä vuokrasopimukset hyvinvointialueelle vuokrattavia tiloja koskien

2. valtuuttaa talousjohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan vuokrasopimukset ja tekemään vuokrasopimuksiin vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Pirkanmaan hyvinvointialueen virka-apupyyntö kunnille asukasvuokrien perimisestä

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä sopimuksen asukasvuokralaskutuksesta ja

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa muutoksia sopimukseen asukasvuokralaskutuksesta.

Nokian kaupungin tietohallinnon Pirkanmaan hyvinvointialueelle toimittamien ICT-palveluiden sopimus 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Nokian kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välisen sopimuksen ICT-palvelujen toimittamisesta liitteiden mukaisesti

2. valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia ja vähäisiä tarkistuksia sopimukseen.

Tietoaineistojen siirto ja tietoaineistoja koskeva yhteistoiminta Nokian kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välillä 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti

1. että Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa tehdään sopimus tietoaineistojen siirrosta ja tietoaineistoja koskevasta yhteistoiminnasta

2. valtuuttaa hallintojohtajan sopimaan sopimuksen yksityiskohdista sekä

3. valtuuttaa hallintojohtajan päivittämään sopimuksen liitteitä.

Sopimus Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun loma-ajan aikaisen hoidon järjestämisestä erityishuoltona 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä sopimuksen liitteen mukaisesti

2. valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään tarvittaessa muutoksia sopimukseen kuntien ja hyvinvointialueen neuvottelujen perusteella

3. valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään sopimuksen kuntakohtainen liite.

Kumppanuussopimus kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta 1.1.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kumppanuussopimuksen kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta liitteen mukaisesti ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään siihen tarvittavia teknisiä tarkennuksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Osavuosikatsaus 1-9/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Perusturvapalvelujen 2. muutostalousarvioesitys 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. päättää myöntää perusturvapalveluiden palvelualueelle yhteensä 1 600 000 euroa tulosta heikentävän ylitysoikeuden talousarvioon 2022 ja

2. päättää, että muutokset perusturvapalveluiden talousarvioon kohdennetaan seuraavasti:
– Terveyspalvelujen tulosalue, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintamenojen vähennys 300 000 euroa
– Terveyspalvelujen tulosalue, perustason erikoissairaanhoidon sopimuksen toimintamenojen lisäys 200 000 euroa
– Perhepalvelujen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 200 000 euroa
– Perhepalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 400 000 euroa
– Ikäihmisten palvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 800 000 euroa
– Vammaispalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 300 000 euroa.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 12.12.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Kaisa Räsäsen, Nokian Vihreä valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite vähemmistöjen oikeudesta liputtaa Nokialla juhlapäivinään

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi toukokuu 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat