Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.10.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 19.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 23.10.

Kuntalaiskysely 2020 tulokset

Kaupunginhallitus päätti merkitä kuntalaiskyselyn tulokset tiedoksi.

Elinkeinojohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti

  1. että elinkeinojohtajan virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri Tiina Laakkonen
  2. että valinnassa ei noudateta koeaikaa
  3. että kaupunginjohtaja voi päättää valitun virkaan ottamisesta ennen vaalin lainvoimaisuutta väliaikaisena viranhaltijana.

Tilapalvelupäällikön nimikkeen muutos

Kaupunginhallitus päätti, että tilapalveluiden tulosaluejohtajan, tilapalvelupäällikön
tehtävänimike muutetaan tilapalvelujohtajaksi 1.11.2020 alkaen.

Kuntalaisaloite, moottoriajoneuvolla ajon kieltäminen Liukuslahden jääpeitteisellä vesialueella

Kaupunginhallitus päätti
todeta, että esityksestä ei nähtävillä oloaikana jätetty muistutuksia,
todeta, että Nokian kaupungilla ei ole huomautettavaa annetuista lausunnoista.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. pitää vuonna 2021 kokouksensa

klo 18

15.2. klo 18

22.3. klo 18

24.5. klo 18 (tilinpäätös)

14.6. klo 18 (toimielinten vaalit)

13.9. klo 18

11.10. Klo 18

15.11. klo 18  (veroprosentit)

klo 10

13.12. (talousarvio)

2. todeta, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo klo 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä.

3. että valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat