Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.9.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 18.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 21.9.

Omakotitonttien karenssiaika

Kaupunginhallitus päätti, että tulevien tonttihakujen arvontaan voivat osallistua ne hakijat, jotka eivät ole saaneet omakotitonttia Nokian kaupungilta viisi (5) vuotta taaksepäin tonttihaun ensimmäisestä päivästä lukien.

Nokian kaupungin liputusohjeen tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa kaupungin liputusohjetta romanien kansallispäivän liputuksen osalta siten, että romanien kansallispäivinä liputetaan Sisäministeriön suosituksen mukaisesti Suomen lipulla kaupungintalolla, Kerholassa sekä kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa.

Talouden kuukausikatsaus 8/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen elokuulta 2023.

Kaupunginvaltuuston 11.9.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 11.9.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Hannele Kuuselan ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Vihnusjärven Vanhainkodin rannan saavutettavuuden, turvallisuuden sekä viihtyisyyden parantamiseksi tien korjaamisella ja uuden, esteettömän pukeutumistilan kattamisella

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2025 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat