Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.12.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 18.12. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 21.12.

Nokian kaupungin toimitila- ja kiinteistöohjelma Rakennusomaisuuden salkutus 2023

Kaupunginhallitus päätti
1. hyväksyä rakennusomaisuuden salkutuksen ja valtuuttaa konsernipalvelut toteuttamaan vuosille 2024 ja 2025 merkityt toimenpiteet
2. hyväksyä toimitila- ja kiinteistöohjelman päivityksen.

Nokian kaupungin vapaaehtoisten henkilövakuutusten hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että
1. henkilövakuutusten (ryhmätapaturmavakuutukset sekä matkavakuutukset) vakuuttajaksi valitaan Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike, 15.1.2024 alkaen
2. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella osapuolten kesken
3. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Talouden kuukausikatsaus 11/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen marraskuulta 2023.

Kaupunginvaltuuston 11.12.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 11.12.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja
2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2024.

Viinikanniemen AO-tontin 536-6-166-3 luovutusehdot

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen.

Teresa Kvickin ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien alle 18-vuotiaiden harrastustilojen tilavuokria

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat