Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.10.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 18.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 22.10.

Nokian kaupungin kaupungintalo Harjukadulla. Kaupungintalo on keltainen vanha kivitalo, jonka edessä vihertää keväinen nurmikko ja nurmikolla on opastetaulu kaupungin toiminnoista, joita tarjotaan kaupungintalossa.

Talousarvion 2022 laadintatilanne – investoinnit

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lautakuntien investointiesitykset ja investointien 2022 – 2024 valmistelutilanteen.

Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto määrää vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,00.

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto määrää vuodelle 2022 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55

muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,40

rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 6,00

voimalaitosten veroprosentti 3,10

yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00

Viinikanniemen asemakaava-alueen AO-tonttien luovutusehdot kortteleille 164, 165 ja 166

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen.

Asemakaavan muutos 536-1-3-20, jätevedenpuhdistamo

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos 11. kaupunginosa kadun nimeäminen ja alueiden käytön järjestäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Lapsiystävällinen kunta -mallin ja lapsivaikutusten arvioinnin esittely

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Lapsiystävällinen kunta -mallin ja lapsivaikutusten arvioinnin esittelyn.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. pitää vuonna 2022 kokouksensa

klo 18

14.2.

28.3.

9.5.

6.6. (tilinpäätös)

12.9.

10.10.

14.11. (veroprosentit)

 

klo 10

12.12. (talousarvio)

 

  1. todeta, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo klo 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä.
  2. että valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Kaupunginvaltuuston 11.10.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

  1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 11.10.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja
  2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Kaisu Paloheimon ym. valtuustoaloite koululaisten aamupäivätoiminnan aloittamisesta Nokialla

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite moposuorasta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden viimeistään vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Merja Techtolinin sekä Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite turva-aidan rakentamisesta Lehtimäen ja Välimaan rataosuudelle

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Merja Techtolinin ym. valtuustoaloite Alhoniityn koulun piha-alueen elävöittämisestä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat