Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.5.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 17.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 21.5.

Eron myöntäminen tilapalvelujohtajan virasta, Lehtonen Jari

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Jari Lehtoselle tilapalvelujohtajan virasta siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 31.8.2021.

Tilapalvelujohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. julistaa tilapalvelujohtajan viran haettavaksi ja että virka täytetään 1.8.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana

2. että tilapalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto sekä hyvä toimialan tuntemus ja johtamiskokemus

3. että tilapalvelujohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekry -ohjelmassa, työvoimahallinnon palvelujärjestelmässä (www.mol.fi), kaupungin internetsivuilla, Aamulehdessä ja Rakennus-lehdessä

4. että kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän, johon valittiin yksimielisesti kaupunginhallituksen edustajaksi Esa Alanne, Anneli Lehtonen, Kaisa Räsänen ja Jari Haapaniemi ja päätettiin, että Jari Haapaniemi toimii haastatteluryhmän puheenjohtajana. Viranhaltijajäseniksi ryhmään nimetään kaupunginjohtaja Eero Väätäinen ja talousjohtaja Mikko Koskela.

5. että tilapalvelujohtajan viran täyttämisessä voidaan käyttää henkilöarviointia haastatteluryhmän katsoessa sen tarpeelliseksi.

Kiinteistön myynti, Haavistontie 34 B

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupunki myy osoitteessa Haavistontie 34 B sijaitsevan kiinteistön 536-7-38-7 parhaimman tarjouksen tehneille Silja Antikaiselle ja Arto Marjonimelle hintaan 32 000 euroa ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen tarkennuksia ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Kiinteistön myynti, Alastalontie 137

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupunki myy osoitteessa Alastalontie 137 sijaitsevan kiinteistön 536-416-1-47 parhaimman tarjouksen tehneille Nadja ja Iiro Kotkaslahdelle hintaan 52 000 euroa ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen tarkennuksia ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat