Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.2.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 17.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 21.1.

Konsernipalveluiden talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä konsernipalveluiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 sekä kalustoleasinghankinnat ja todeta, että käyttösuunnitelma on sitova tulosaluetasolla. Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että tilapalveluiden pyrittävä vielä karsimaan ei-välttämättömiä vuosi- ja rakennuskorjauksia mahdollisuuksien mukaan.

Harjuniityn asemakaava-alueen AO-tonttien luovutusehdot kortteleissa 117-124 ja 126-129

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Harjuniityn asemakaava-alueen AO-tonttien luovutusehdot kortteleissa 117-124 ja 126-129.

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteleiden 92 ja 94 osien käyttötarkoituksen muutos, Harjuniitty

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 8. kaupunginosan korttelin 92 tonttia 2 ja korttelin 94 tontteja 1-6 sekä katualuetta.

Kaupunginvaltuuston 10.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.2.2020 päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite toimielinten jäsenten lukumäärän vähentämisestä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan valmisteltavaksi heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite pientalotontin saajan mahdollisuudesta vaihtoehtoisesti vuokrata

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityslautakunnan valmisteltavaksi heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin liittymiseksi ikäystävällisten kuntien verkostoon

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen perusturvalautakunnan valmisteltavaksi heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat