Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.5.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 16.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 20.5.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta yhtymäkokoukseen 22.6.2022

Kaupunginhallitus päätti valita edustajaksi Anneli Lehtosen ja hänelle varaedustajaksi Nea Lehmussaaren Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.6.2022 ja antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Kunnan edustajien ja lääkärin nimeäminen vuoden 2022 kutsuntoihin

Kaupunginhallitus päätti

1. valita kaupungin edustajiksi kutsuntalautakuntiin vuonna 2022 neljä (4) jäsentä ja sekä neljä (4) varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan ja kaupungin edustajiksi kutsuntalautakuntiin vuonna 2022 seuraavasti:

Jäsenet:
Timo Sokka (KOK)
Jouni Kainukangas (SDP)
Tuomo Isokangas (PS)
Matti Haapala (VAS)

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
1. Sari Suomi (KOK)
2. Olavi Ahti (SDP)
3. Eija Salin (PS)
4. Kimmo Lamminsivu (VAS)

2. määrätä kutsuntalääkäriksi tkl Petri Seppälän ja hänen varahenkilökseen tkl Ahti Nissilän.

Paikallisten virka- ja työehtosopimusten irtisanominen Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osalta

Kaupunkihallitus päätti, että Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskettaneet työnantajan ja järjestöjen paikallissopimukset irtisanotaan työnantajan toimesta päättymään 31.12.2022.

Seutustrategian ehdotus, Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä

Kaupunginhallitus päätti todeta, että strategiaehdotus keskittyy kaupunkiseudun kannalta keskeisiin kilpailukykytekijöihin, eikä Nokian kaupunginhallituksella ole siihen huomautettavaa.

Nokian lukion ja Nokian Tredun toimipisteen uudisrakennuksen vuokrasopimukset, lukio ja opiskeluhuolto

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liikehuoneiston vuokrasopimuksen Nokian lukiota koskien ja

2. hyväksyä liikehuoneiston vuokrasopimuksen Nokian lukion ja Tredun Nokian toimipisteen opiskeluhuoltoa koskien.

Tienhoitoauton hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että tienhoitoauto Renault C440 P6X2 13L E6 hankitaan Oy Volvo Finland Ab tekemän tarjouksen mukaan hintaan 243 700 € (alv 0%). Kyseinen auto hankitaan 60 kk:n rahoitusleasing sopimuksella 3 Step It -rahoitusyhtiöltä.

Kaupunginvaltuuston 9.5.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 9.5.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Osavuosikatsaus 1-3/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite moposuorasta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja lisäksi toteaa, että nuorisotoimi voi harkintansa mukaisesti ostaa talousarvionsa puitteissa ajo-opetusta tai esittää tulevaan talousarvioonsa määrärahaa ostopalveluna hankittavaa ajo-opetusta varten. Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat