Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.11.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 16.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 20.11.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden vakanssimuutokset 1.1.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti

1. työllisyyden edistämisen kuntakokeilun toteuttamiseksi muuttaa seuraavat Nokian elinkeino- ja työllisyyspalveluiden työhönvalmentajien työsopimussuhteiset toimet määräaikaisesti viroiksi kokeilun ajaksi ajalla 1.1.2021–30.6.2023:

työhönvalmentaja, vakanssinumero 74988001
työhönvalmentaja, vakanssinumero 74988002
työhönvalmentaja, vakanssinumero 74988004
työhönvalmentaja, vakanssinumero 74988008
palvelusihteeri, vakanssinumero 55060016

2. muuttaa avoimena olevat työhönvalmentajan toimet (vakanssinumerot 74988005 ja 74988006) määräaikaisesti viroksi kokeilun ajaksi ajalla 1.1.2021–30.6.2023.

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite perhekeskuksen resurssitarpeen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmien syiden selvittämisestä

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Raija Nurmisen valtuustoaloite ikääntyvien pariskuntien yhdessäasumisen selvittämisestä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen perusturvapalveluiden valmisteltavaksi huhtikuu 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Merja Techtolinin ym. valtuustoaloite Alhoniityn koulun piha-alueen elävöittämisestä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi huhtikuu 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite sisäisen joukkoliikenteen vaihtoyhteydet paremmaksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi huhtikuu 2021 loppuun mennessä.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite uimapaikka harjuniittyläisille

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi huhtikuu 2021 loppuun mennessä.

Talouden kuukausikatsaus 10/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen lokakuulta 2020.

Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2023 seuraavin muutoksin:

– Kaupunkikonsernin omistajapoliittiset tavoitteet: Kohta ”Talousarviossa 2021 tytäryhtiöille on asetettu yhteensä 140 000 euron osinkotuottovaatimus. Tavoite jakaantuu Nokian Vesi Oy:lle 70 000 euroa ja Nokian Vuokrakodit Oy:lle 70 000 euroa. Nokian Vesi Oy:n osinkotavoitetta korotettiin vuoden 2020 talousarviosta 40 000 eurolla. Nokian Vuokrakodit Oy:n osinkotavoite on sama kuin vuoden 2020 talousarviossa.” muutetaan seuraavasti: ”Talousarviossa 2021 tytäryhtiöille on asetettu yhteensä 210 000 euron osinkotuottovaatimus. Tavoite jakaantuu Nokian Vesi Oy:lle 70 000 euroa ja Nokian Vuokrakodit Oy:lle 140 000 euroa. Nokian Vesi Oy:n osinkotavoitetta korotettiin vuoden 2020 talousarviosta 40 000 eurolla. Nokian Vuokrakodit Oy ei maksanut tavoiteltua 70 000 euron osinkoa ja osingonmaksu siirtyy vuodelle 2021.”

– Nokian Vuokrakodit Oy -konserni, Yhtiön toiminnan painopisteet 2021: Kohta ”Kaupunki omistajana asettaa Nokian Vuokrakodit Oy:lle 70 000 euron osinkotuottotavoitteen.” muutetaan seuraavasti: ”Kaupunki omistajana asettaa Nokian Vuokrakodit Oy:lle 140 000 euron osinkotuottotavoitteen. ”

– Investointiosa, Sivistyspalvelut, Sivistyspalveluiden kalustoinvestoinnit:
Lisätään investointikohteeksi Lukion ensikertainen kalustaminen ja tähän 650 000 euroa määrärahaa vuodelle 2022.

– Käyttötalousosa, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut: Lisätään seuraava teksti: ”Kaupunki luo toimintamallia pienten liikunta- ja leikkipaikkojen toteuttamiseen yhteistyössä 3. sektorin ja yritysten kanssa siten, että kaupungin osuus on nykyistä/tavanomaista rajatumpi ko. kohteissa.”

– Käyttötalousosa, Sivistyspalvelut, Opetuspalvelut ja liite 4: Poistetaan lukion apulaisrehtorin virka.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa talousarviokirjaan teknisluonteisia korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat