Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.6.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui sähköisesti 15.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 18.6.

Nokian lukion ja Nokian Tredun toimipisteen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan liitteenä olevan Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Nokian toimipisteen ja Nokian lukion hankesuunnitelman.

Nokian kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaupunginhallitus päätti antaa ylläolevan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle Nokian kaupungin lausuntona luonnokseen hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä yhtyä liitteenä olevaan Tampereen kaupunkiseudun lausuntoon.

Talouden kuukausikatsaus 5/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen toukokuulta 2020.

Nokian kaupungin vakuutusturvan kilpailutus – omaisuus, toiminta ja ajoneuvot

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki hankkii tarjouspyynnön mukaisesti vakuutusturvan omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen osalta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä If Vahinkovakuutus Oy:ltä ja

2. todeta, että hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella.

Desinfiointi-, erikoispuhdistus- ja JVT-palvelut

Kaupunginhallitus päätti

1. että puitesopimukset solmitaan kolmen urakoitsijan kanssa erikseen JVT-töissä ja Desinfiointi-, erikoispuhdistus- ja hajunpoistopalveluissa annettujen vertailuhintojen kokonaisedullisuus järjestyksessä.

a. JVT-työt:

1. JK Mikrobitekniikka Oy,
2. Vahinko Werker Oy
3. CleanSide Oy

b. Desinfiointi-, erikoispuhdistus- ja hajunpoistopalvelut:

1. CleanSide Oy
2. JK Mikrobitekniikka Oy
3. JK-Tekniikka Oy

2. todeta, että hankinta syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella.

Korjaushankkeiden kaivinkone- ja maansiirtotyöt 6/2020 – 6/2022 + optiovuodet 2023 ja 2024

Kaupunginhallitus päätti

1. että puitesopimukset solmitaan kuuden urakoitsijan kanssa korjaushankkeiden kaivinkone- ja maansiirtotöissä yllä mainitun tarjousten vertailussa mainituin perustein.

2. todeta, että hankinta syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella.

Valituksen tekeminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle poikkeamisluvasta kiinteistölle 536-433-5-31/ Ilveksentaival 23

Kaupunginhallitus päätti

1. tehdä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen valituksen kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 26.5.2020 § 148 hyväksyä poikkeuslupaa koskeva hakemus

2. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja teknisluonteisia korjauksia valituskirjelmään.

Kaupunginvaltuuston 8.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 8.6.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Timo Lehtosen ja Miika Pulakan valtuustoaloite kyselytunneista

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan valmisteltavaksi marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite Siuroa siistimmäksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Valtuutettu Pauli Schadrinin valtuustoaloite pyörätien rakentamisesta välille Myllärinkatu – Pinsiöntie Rounionkadulle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat