Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.4.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 15.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 18.4.

Nokian keltainen kaupungintalo, edustalla Nokian kaupungin kyltti ja lehdetön puu.

Infrapalveluiden johtajan viran täyttö

Kaupunginhallitus päätti

1. julistaa infrapalveluiden johtajan viran haettavaksi
2. että virka täytetään 1.8.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan
3. että infrapalveluiden johtajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva
korkeakoulututkinto, hyvä toimialan tuntemus sekä käytännössä osoitettu kokemus johtamisesta ja esihenkilötyöstä
4. että infrapalveluiden johtajan viran hakuilmoitus julkaistaan kaupungin internet-sivuilla,
kuntarekry.fi:ssä sekä työvoimahallinnon palvelujärjestelmässä (www.mol.fi). Lisäksi hakuilmoitus tai lyhennelmä/viittaus hakuilmoitukseen julkaistaan ainakin seuraavissa lehdissä: Aamulehti ja Rakennuslehti
5. että kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän, joka toimii infrapalveluiden johtajan valintaa valmistelevana työryhmänä. Viranhaltijajäseniksi ryhmään nimetään kaupunginjohtaja Eero Väätäinen ja kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, joka toimii myös haastatteluryhmän sihteerinä. Kaupunginhallituksen edustajaksi ryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtajisto eli Arja Laitinen, Jari Kinnunen ja Juha Toivainen ja että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laitinen toimii haastatteluryhmän puheenjohtajana.
6. että infrapalveluiden johtajan viran täyttämisessä voidaan käyttää henkilöstöpalveluyrityksen palveluita, mikäli haastatteluryhmä katsoo sen tarpeelliseksi.

Hankintaoikaisu Harjuniityn tuotantokeittiön pussituslaitteisto

Kaupunginhallitus päätti, että LinePack Oy:n 11.3.2024 jättämä hankintaoikaisuvaatimus hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana ja Nokian kaupungin 8.3.2024 antama hylkäyspäätös ”Tarjouksen hylkääminen tarjouskilpailussa Harjuniityn tuotantokeittiön pussituslaitteisto (EHSOP322)” pysyy sellaisenaan voimassa.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Kolunkadun alueen neljän kerrostalotontin luovutusperiaatteet

Kaupunginhallitus päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen muutettuna seuraavasti:
• Yksiöitä enintään 20 % ( – 5 %-yksikköä)
• Kolmioita tai isompia vähintään 35 % (+ 5 %-yksikköä)
• Huoneistojakaumasta pisteytykseen
o OSA 1, monipuolinen asuntojakauma
o 1.2. kolmioiden tai isompien asuntojen määrä, rajoihin 5 %-yksikön lisäys rajoihin
o 1.3. Yksiöiden määrä, 5 %-yksikön pienennys rajoihin

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginjohtajan 2. kohdan osalta muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat vakansseihin ja talousarvioon 2024 tehtävät muutokset:

1. yksi toistaiseksi voimassa oleva liikuntapaikkojen hoitajan vakanssi 1.8.2024 alkaen
2. kaksi määräaikaista (osa-aikaista) liikuntapaikkojen hoitajan tehtävää ajalle 1.8.2024 – 31.5.2025
3. liikunnan suunnittelijan määräaikainen tehtävä 1.5. – 31.12.2024 (heinäkuu poislukien) ja
4. talousarvioon 2024 lisätään hyvinvoinnin ja vapaa-ajan tulosalueen toimintamenoihin,
liikuntapalvelujen kustannuspaikka, henkilöstökulut, tehtävänlisäyksien johdosta 63 500 euroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen Ville-Veikko Hirsin vaalikelpoisuuden menetys ja uuden varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa Ville-Veikko Hirsin menettäneen vaalikelpoisuutensa rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi
toteaa Ville-Veikko Hirsin luottamustoimen rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenenä päättyneen
2. valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden varajäsenen Ville-Veikko Hirsin tilalle
lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen valinta, Toivonen Nelly

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. myöntää Nelly Toivoselle eron rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja
2. valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan uuden varajäsenen Nelly Toivosen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koirapuiston perustamisesta Etelä-Nokialle

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja edellisen lisäksi toteaa, että käynnissä olevissa ja tulevissa maankäytön sunnitteluhankkeissa on huomioitava aluevaraus koirapuistolle. Aloite on loppuun käsitelty.

Vasemmistoliiton ja Nokian Vihreä valtuustoryhmien valtuustoaloite aurauspalveluista

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat