Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.3.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 15.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 19.3.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti

1. täydentää kuntavaalien 2021 vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia seuraavasti:
-äänestysalue 003 Myllyhaka vaalilautakunnan varapuheenjohtajalle Ari Kukkoselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Miika Saukkonen
-vaalitoimikunta II 1. varajäseneksi valitaan Miika Saukkonen
-vaalitoimikunta II 3. varajäseneksi valitaan Essi Järvinen
2. todeta, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydennetty kokoonpano on liitteenä sekä
3. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen
2. että uudistetut ympäristönsuojelumääräykset astuvat voimaan 1.5.2021 ja että niillä kumotaan aiemmin hyväksytyt ympäristönsuojelumääräykset (kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2013 § 148).

Tervasuon koulun ja päiväkodin investointiratkaisu ja lämmitysjärjestelmän uusiminen

Kaupunginhallitus päätti

1. valita Tervasuon koulun ja päiväkodin muutostöiden sekä lämmitysjärjestelmän uusimisen kokonaisurakan toteuttajaksi Rakennusliike K ja M Lammi Oy:n.
2. käyttösuunnitelman muutoksena siirtää tilatekniikan investointiryhmän sisällä projektilta 9399 Myllyhaan päiväkodin peruskorjaus 150 000 eur, josta 120 000 eur varataan projektille 9433 Tervasuon koulun ja päiväkodin investointiratkaisu ja 30 000 eur projektille 9434 Tervasuon koulun ja päiväkodin lämmitysjärjestelmän uusiminen.
3. todeta, että hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
4. todeta, että hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken.
5. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Tervasuon koulun ja päiväkodin uusi siirtokelpoinen vuokratila vuokrasopimus

Kaupunginhallitus päätti

1. valita Tervasuon koulun ja päiväkodin siirtokelpoisten vuokratilojen sopimuskumppaniksi (vuokrasopimus) Parmaco Oy:n.
2. todeta, että hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
3. todeta, että hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken.
4. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat