Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.9.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 14.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 18.9.

Etätyötä koskevat periaatteet ja ohjeet

Kaupunginhallitus päätti

 1. että 1.1.2017 voimaan tulleet Nokian kaupungin etätyön periaatteet kumotaan
 2. todeta, että jatkossa henkilöstöjohtaja antaa kaupungin etätyötä koskevat ohjeet johtoryhmän ja yhteistoimintaryhmän käsittelyn jälkeen ja
 3. merkitä tiedoksi liitteenä olevan uuden Nokian kaupungin etätyötä koskevat periaatteet -ohjeen.

Nokian kaupungin vakuutusturvan kilpailutus – henkilövakuutukset

Kaupunginhallitus päätti, että

 1. YIT Suomi Oy:n tarjous suljetaan tarjouskilpailusta edellä selosteessa mainituin perusteluin.
 2. Hyvinvointikeskuksen KVR-urakan toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Skanska Talonrakennus Oy.
 3. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
 4. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken.
 5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Poutuntie 2, 4, 6 ja 8 kerrostalot, purku-urakka

Kaupunginhallitus päätti

 1. että Toivonen Demolition Oy suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska tarjouspyynnön vähimmäisvaatimus liikevaihdon osalta ei toteudu
 2. että Poutuntie 2, 4, 6 ja 8 kerrostalojen purku-urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt GLES Lahti Oy hintaan 368 290 euroa (alv 0 %)
 3. todeta, että hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella ja
 4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Kiinteistökaupan esisopimus Poutuntien tonteista 536-1-22-22, 536-1-22-23 ja 536-1-22-24

Kaupunginhallitus päätti

 1. hyväksyä kiinteistökaupan esisopimuksen Poutuntien tonteista 536-1-22-22, 536-1-22-23 ja 536-1-22-24 ja
 2.  valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään tarvittaessa esisopimukseen ja sen liitteisiin teknisiä korjauksia.

Maankäyttösopimus koskien kiinteistön 536-426-1-259 asemakaavan laatimista / Tontiki Oy

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen.

Asemakaava 4. kaupunginosan kaavoittamaton alue / kiinteistö 536-426-1-259 ja asemakaavan muutos korttelin 32 tontti 13 sekä katu- ja virkistysalue

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 20.3.2020 päivätyn asemakaavan, joka koskee 4. kaupunginosan kaavoittamatonta aluetta/kiinteistöä 536-426-1-259 ja asemakaavan muutoksen, joka koskee korttelin 32 tonttia 13 sekä katu- ja virkistysaluetta.

Kaupunginvaltuuston 7.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

 1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 7.9.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja
 2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite perhekeskuksen resurssitarpeen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmien syiden selvittämisestä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen perusturvapalveluiden valmisteltavaksi maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Eropyyntö kaupunginvaltuutetun, tarkastuslautakunnan ja tulevaisuustiimin jäsenyydestä, Schadrin Pauli

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

 1.  myöntää Pauli Schadrinille eron kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja tulevaisuustiimin jäsenen tehtävästä
 2.  valtuuston puheenjohtaja kutsuu Suomen kommunistinen puolue SKP:n 1. varavaltuutetun, Eero Salosen valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Pauli Schadrinin tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi ja
 3.  valita tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen Pauli Schdrinin tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Varavaltuutettu Eero Salosen valtuustoaloite uuden kirjaston pysäköinnin järjestämisestä

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden ja konsernipalveluiden valmisteltavaksi maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat