Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.3.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 14.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 18.3.

Kaavoituskatsaus 2022

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2022 kaavoituskatsauksen.

Avustuksen myöntäminen Ukrainan lapsille

Kaupunginhallitus päätti avustaa Ukrainaa ja maan kansalaisia yhteensä 20 000 eurolla antamalla lahjoitus UNICEFin kautta käytettäväksi Ukrainan lasten hyväksi.

Työtaisteluun varautuminen, vastuuhenkilöiden nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä mahdollisessa työtaistelutilanteessa vastuuhenkilöiksi liitteessä olevat viranhaltijat tai työntekijät.

Tuomi Logistiikka Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tuomi Logistiikka Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen liitteiden mukaisesti.

Sovintosopimus Nokian palloiluhallin vuokrasopimuksen jatkosta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Nokian kaupungin välisen sovintosopimuksen.

Maanvuokrasopimus, Kankaantaankatu 4

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kankaantaankatu 4 maanvuokrasopimuksen.

Nokian palloiluhallin hankinnan kilpailutus

Asiasta tiedotetaan erikseen tiistaina 15.3.2022.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat