Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.12.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 14.12. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 18.12.

Määräaikainen paikallinen virka- ja työehtosopimus työaikapankista

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen työaikapankista ajalle 11.1.2021 – 31.12.2021 ja oikeuttaa henkilöstöjohtajan antamaan sopimuksen sisällöstä tarvittaessa tarkempia soveltamisohjeita.

Kaupunginhallituksen kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2021

Kaupunginhallitus päätti

1. pitää vuoden 2021 kokouksensa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa tai sähköisenä seuraavasti:

klo 16
11.1., 18.1., 1.2., 22.2., 8.3., 15.3., 29.3. (tilinpäätös), 12.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 31.5., 7.6., 21.6., 16.8., 23.8., 30.8., 6.9., 20.9., 27.9., 4.10., 18.10., 1.11., 9.11. (talousarvio)
22.11. (talousarvio), 29.11., 20.12.

klo 9
8.11. (talousarvio)

2. todeta, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi kutsua kokouksen koolle muunakin aikana tai peruuttaa kokouksen perustellusta syystä

3. että kokouskutsu ja esityslista julkaistaan Holvi-portaalissa neljä (4) päivää ennen kokousta

4. että kaupunginhallituksen tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina

5. päättää, että kaupunginhallitus osallistuu Tampereen kaupunkiseudun kunnanhallitusten yhteiskokoukseen 8.2.2021 ja päättää maksaa kokouksesta kokouspalkkion ja matkakorvaukset.

Edustajan nimeäminen jätehuollon yhteistoiminta-alueen vuosittaiseen informaatio- ja keskustelutilaisuuteen 29.1.2021

Kaupunginhallitus päätti nimetä 29.1.2021 pidettävään tilaisuuteen kaupungin edustajaksi Esa Alanteen.

Vuoden 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kuntien kotikuntakorvauksen perusosa

Kaupunginhallitus päätti

1.  tyytyä peruspalvelujen valtionosuuksien muutoksia koskeviin päätöksiin vuodelle 2020

2.  tyytyä harkinnanvaraisen valtionosuuden päätökseen vuodelle 2020

3. että muutokset valtionosuuksissa huomioidaan talousarviossa.

Saatavien poistaminen tileistä

Kaupunginhallitus päätti poistaa saatavat (yhteensä 35 781,79 €) tileistä kirjaamalla ne kuluksi.

Talouden kuukausikatsaus 11/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen marraskuulta 2020.

Kaupunginvaltuuston 7.12.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 7.12.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Nokian Vesi Oy:n hakemus konsernitilin luottolimiitin väliaikaisesta korottamisesta

Kaupunginhallitus päätti myöntää Nokian Vesi Oy:lle konsernitilin sisäisen luottolimiitin 2,5 miljoonaa euroa siihen päivään saakka, kunnes valtuuston 7.12.2020 myöntämä 2 miljoonan euron konsernilaina on maksatettu ja yhtiön nostettavissa alkuvuodesta 2021. Konsernilainan maksatuksen mahdollisesti pitkittyessä luottolimiitti arvioidaan uudelleen viimeistään helmikuun 2021 aikana. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Nokian Jäähalli Oy:n hakemus konsernitilin luottolimiitin väliaikaisesta ylitysoikeudesta

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää Nokian Jäähalli Oy:lle konsernitilin sisäiselle, 150 000 euron luottolimiitille määräaikaisen ylitysoikeuden 250 000 eurolla ajanjaksolle 15.12.2020 – 30.4.2021 siten, että luottolimiitin ja ylitysoikeuden kokonaissumma voi olla enintään 400 000 euroa,

2. 1.5.2021 alkaen luottolimiitin ylitysoikeutta ei ole,

3. että luottolimiitin ylitysoikeuden osuudelta peritään 2%:in korko,

4. todeta, että tämä päätös korvaa aiemmin tehdyt päätökset konsernitilin sisäisestä luottolimiitistä,

5. velvoittaa Nokian Jäähalli Oy:tä antamaan alkuvuoden 2021 aikana selvityksen kassatilanteen pitkäjänteisestä tervehdyttämisestä siten, että konsernitilin luottolimiittiä ei käytetä kuin tilapäisiin rahoitustarpeisiin ja

6. hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Vastaselityksen antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien poikkeamislupaa kiinteistölle 536-408-1-5/ Kassilantie

Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastaselityksen.

Koukkujärven jäteaseman tonttien 536-25-13-3 ja 536-25-13-5 myynti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki myy Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle tontin 536-25-13-3 kauppahintaan 1 084 365 euroa ja tontin 526-25-13-5 kauppahintaan 1 395 418 euroa

2. että se päättää hyväksyä liitteen mukaiset kauppakirjat

3. että kauppahinta on kaupan purkautumisen uhalla maksettava kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

Asemakaavan muutos 21. kaupunginosa kortteli 9 tontit 2 ja 3

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee 21. kaupunginosan korttelin 9 tontteja 2 ja 3.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat