Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.6.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 13.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 17.6.

Nokian kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupunki puoltaa TE-palvelut 2024 -uudistusta ja antaa liitteen mukaisen lausunnon uudistusta säätelevään luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Yleisvaltakirjan antaminen sähköiseen kiinteistönvaihdannan palveluun

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkimittauksen esimiehen sijaiselle yleisvaltakirjan Maanmittauslaitoksen sähköiseen kiinteistönvaihdannanpalveluun kaupunkikehityslautakunnan 30.1.2018 § 18 delegoimalla toimivallalla.

Talouden kuukausikatsaus 4/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen huhtikuulta 2022.

Sitowise Oy:n oikaisuvaatimus Nokian kaupungin Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin LVIA-suunnittelijan valintapäätökseen

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että hankinnassa on toimittu hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua noudattaen

2. todeta, että edellä selosteessa kuvatuilla perusteluilla Sitowise Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa tai täydentää tilapalvelujohtajan 30.5.2022 tekemää päätöstä miltään kohdin ja

3. että Sitowise Oy:n 6.6.2022 jättämä hankintaoikaisuvaatimus hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana ja tilapalvelujohtajan 30.5.2022 tekemä päätös Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin LVIA-suunnittelijan valinta pysyy sellaisenaan voimassa.

Sitowise Oy:n oikaisuvaatimus Nokian kaupungin Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin sähkö- ja AV-suunnittelijan valintapäätökseen

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että hankinnassa on toimittu hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua noudattaen

2. todeta, että edellä selosteessa kuvatuilla perusteluilla Sitowise Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa tai täydentää tilapalvelujohtajan 30.5.2022 tekemää päätöstä miltään kohdin ja

3. että Sitowise Oy:n 6.6.2022 jättämä hankintaoikaisuvaatimus hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana ja tilapalvelujohtajan 30.5.2022 tekemä päätös Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin sähkö- ja AV-suunnittelijan valinta pysyy sellaisenaan voimassa.

Kaupunginvaltuuston 6.6.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 6.6.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Varavaltuutettu Timo Lehtosen valtuustoaloite kosken yhdenvertaista kohtelua rantojen ja maankäytön osalta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi marraskuu 2022 loppuun mennessä.

Valtuutettu Merja Techtolinin sekä Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite turva-aidan rakentamisesta Lehtimäen ja Välimaan rataosuudelle

Kaupunginhallitus päätti, että vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen siirretään talousarvion käsittelyn yhteyteen.

Valtuutettu Katri Heleniuksen ja Vasemmiston valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koskien Päivärinteentien liikenneturvallisuuden parantamista

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat