Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.11.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 13.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 16.11.

Vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2026

Kaupunginhallitus päätti aloittaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelman käsittelyn.

Konsernipalvelut: Tukipalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvitys

Kaupunginhallitus päätti merkitä Konsernipalveluiden tukipalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien loppuraportin tiedoksi ja päättää käsitellä asian 27.11.2023 kokouksessa.

Konsernipalvelut: Tilapalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvitys

Kaupunginhallitus päätti merkitä Konsernipalveluiden tilapalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien loppuraportin tiedoksi ja päättää käsitellä asian 27.11.2023 kokouksessa.

Konsernipalvelut: Ateria- ja siivouspalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien selvitys

Kaupunginhallitus päätti merkitä Konsernipalveluiden ateria- ja siivouspalveluiden vaihtoehtoisten tuotantomallien loppuraportin tiedoksi ja päättää käsitellä asian 27.11.2023 kokouksessa.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kokouksessa 30.10.2023 tekemänsä päätösehdotuksen 22) kohdan ja lisätä päätösehdotukseen uuden 25) seuraavasti:

22) vähentää poistojen määrärahoja opetuspalvelujen tulosalueelta 57 000 euroa, infrapalvelujen tulosalueelta 511 300 euroa ja lisää poistojen määrärahaa tilapalvelujen tulosalueelle 246 600 euroa
25) kumota kaupunginvaltuuston päätöksen 11.9.2023 § 66, jolla on myönnetty 300 000 euron lisämääräraha vuodelle 2023 varhaiskasvatuksen tulosalueelle.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat