Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.1.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 13.1. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 17.1.

Paikallinen sopimus pidemmistä työvuoroista koskien Lempäälän väistötiloissa jaksotyöajassa olevia työntekijöitä ja viranhaltijoita

 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen pidemmistä työvuoroista koskien Lempäälän väistötiloissa jaksotyöajassa olevia työntekijöitä ja viranhaltijoita.

 

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä täytäntöönpano-ohjeet lisättynä kaupunginjohtajan sijaisen ehdotuksella, että talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden sivulle 4 kohtaan Taloudellisuus ja tehokkuus lisätään seuraavaa: ”Mahdolliset tulopoliittiset korotukset tulee kattaa palvelualueiden määrärahoista.”

 

Selitys Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta suunnittelutarveratkaisusta kiinteistölle 536-424-1-49, Tupsuvuorentie

 Kaupunginhallitus päätti todeta, että sillä ei ole lausuttavaa kaupunkikehityslautakunnan lausunnon johdosta.

 

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Sasky koulutuskuntayhtymän valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien erokorvausta

 Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaisen selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

 

Modernin tanssin MM-kilpailuissa menestyneiden nuorten urheilijoiden palkitseminen

 Kaupunginhallitus päätti palkita Emilia Honkoliinin ja Mikaela Sipilän 500 euron henkilökohtaisella stipendillä.

 

Valtuutettu Pirkka Lappalaisen ym. valtuustoaloite urheiluun, kulttuuriin ja taiteeseen liittyvien huomionosoitusten uudistamiseksi

 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vapaa-aikajaoston ehdotuksen menestyneiden urheilijoiden palkitsemissäännöksi seuraavalla muutoksella:

– jos mitali tulee joukkuelajissa, nokialainen urheilija saa stipendin, joka on ½ henkilökohtaisesta (MM tai EM) vastaavasta stipendistä, ja kuitenkin vähintään 250 euroa

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja palkkiosäännön muutoksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

 

Valtuutettu Anne Nymanin ym. valtuustoaloite tarkastusten tekemisestä hoivapalveluissa ennalta ilmoittamatta

 Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat