Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.4.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 12.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 16.4.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Anu Heiskasen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden puheenjohtajan valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta Anu Heiskasen menettäneen vaalikelpoisuutensa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. todeta Anu Heiskasen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana päättyneen ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan Ulla Ijäksen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Anu Heiskasen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Tehdassaaren kiinteistön myynti

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä kiinteistöstä 536-1-3-18 sillä sijaitsevine rakennuksineen saamansa korkeimman tarjouksen, ja myydä kiinteistö 53 000 eurolla Cireco Tehdassaari Kiinteistökehitys Oy:lle (Y-tunnus: 3197752-7)

2. oikeuttaa kaupunginjohtajan tai muun nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittamaan kiinteistön kauppakirjan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisilla ehdoilla

3. oikeuttaa kauppakirjan allekirjoittajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia kauppakirjaan

4. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Vuoden 2020 tilinpäätös

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti hyväksyä esittelytekstissä mainitut ja oheismateriaalissa listatut muutokset kaupunginhallituksen 29.3.2020 allekirjoittamaan tilinpäätökseen ja esittää tilinpäätöksen edellä mainituin muutoksin tilintarkastajan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat