Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.10.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 12.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 16.10.

Puheenjohtajan nuija kokoushuoneen pöydällä

Talousarvion 2021 laadintatilanne – investoinnit

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lautakuntien investointiesitykset ja investointien 2021 – 2023 valmistelutilanteen.

Talouden kuukausikatsaus 8/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen elokuulta 2020.

Konserniohjeen mukainen omistajan ennakkokäsitys

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ennakkokäsityksenä Nokian Jäähalli Oy:n jäänhoitokoneen hankinnan.

Paikallinen sopimus vastaanottopalveluiden lääkäreiden palkkauksesta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Nokian kaupungin osalta liitteen mukaisen paikallisen virkaehtosopimuksen, joka on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginvaltuuston 5.10.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 5.10.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Maankäyttö- ja -luovutussopimus koskien kiinteistöjen 536-407-10-25 ja 536-407-24-3 asemakaavoittamista, Kolmenkulmantie 3

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen.

Asemakaava 16. kaupunginosan kaavoittamaton alue/ kiinteistöt 536-407-24-3, 536-407-10-31, 536-407-10-32, 536-407-5-73, 536-407-10-24 ja 536-407-10-25

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 16.9.2019 päivätyn ja 7.9.2020 päivitetyn asemakaavan.

Maankäyttösopimus koskien tontin 536-2-3-15 asemakaavan muuttamista, Korkeemäenkatu 18

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen.

Asemakaavan muutos 536-2-3-15, Korkeemäenkatu 18

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee 2. kaupunginosan korttelin 3 tonttia 15.

Lausunnon antaminen Pirkanmaan pelastustoimen johtosääntömuutoksesta

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa johtosääntömuutoksesta.

Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutoksen.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat