Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.4.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 11.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 14.4.

Talouden kuukausikatsaus 2/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen helmikuulta 2022.

Kaupunginvaltuuston 4.4.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 4.4.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Varavaltuutettu Sami Karjalaisen, Nokian vihreä valtuustoryhmän ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kulttuuriympäristötiedon lisäämisestä ja kytkemisestä päätöksentekoon

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Valtuutettu Minna Kallioharjun, Nokian vihreä valtuustoryhmän ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite ilmastobudjetin pilotoinnista ja käyttöönotosta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden ja konsernipalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Nuorisovaltuuston edustajien valtuustoaloite lukihäiriön testaamisesta Nokialla

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi viimeistään syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat