Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.8.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 10.8. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 14.8.

Lausunto alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2021

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle, ettei sillä ole huomautettavaa talousarvioesityksestä vuodelle 2021.

Mahdollinen virheellinen menettely luottamustoimessa, virkasalaisuuden rikkominen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 6-3 kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti vastaisen varalle kiinnittää valtuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen Pauli Schadrinin huomiota julkisuuslain salassapitoa koskevien säännösten noudattamiseen ja siihen, että salassa pidettäviä asiakirjoja on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi.

Talouden kuukausikatsaus 6/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen kesäkuulta 2020.

Saatavien poistaminen tileistä

Kaupunginhallitus päätti poistaa saatavat (yhteensä 5 837,87 €) tileistä kirjaamalla ne kuluksi.

Valtuutettu Timo Lehtosen ja Miika Pulakan valtuustoaloite kyselytunneista

Kaupunginhallitus päätti esittää vastauksenaan kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa:

Kaupungin hallintosäännön 137 § mahdollistaa nykyisellään kyselytunnin järjestämisen kaupunkiorganisaation asioista, joihin valtuutetut haluavat esittää kysymyksiä. Hallintosäännön ko. määräys on selkeä, eikä sen muuttamiselle ole tarvetta. Aloite on loppuun käsitelty.

Koronaviruspandemian tilannekuva

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan koronaviruspandemiasta antaman tilannekuvan.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat