Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.5.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 10.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 14.5.

Nokian kaupungin sijoitustoiminnan periaatteiden päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen sijoitustoiminnan uusiksi periaatteiksi.

Nokian Jäähalli Oy:n pääomittaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että

1. kaupunginvaltuusto myöntää 575 160 euroa lisämäärärahaa vuoden 2021 talousarvioon investointiosaan osakkeisiin ja osuuksiin Nokian Jäähalli Oy:n pääomittamista varten ja että lisämääräraha huomioidaan muutostalousarviossa,

2. hyväksyä Nokian Jäähalli Oy:n pääomittamisen 575 160 eurolla SVOP-sijoituksella ja hyväksyä liitteen mukaisen sijoitussopimuksen,

3. hyväksyä Nokian Jäähalli Oy:n liitteen mukaisen osakassopimuksen muutossopimuksen

4. ja että kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään teknisluontoisia muutoksia asiakirjaluonnoksiin ja allekirjoittamaan sopimukset.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä laitosäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021

Kaupunginhallitus päätti

1. täydentää kuntavaalien 2021 vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia seuraavasti:
-äänestysalue 004 Asemantaan vaalilautakunnan puheenjohtajalle Kai Hupaselle myönnetään ero ja hänen tilalleen valitaan Eissen Reponen

2. todeta, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydennetty kokoonpano on liitteenä sekä

3. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen Jouni Töllin vaalikelpoisuuden menetys ja uuden varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta Jouni Töllin menettäneen vaalikelpoisuutensa
keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta
poismuuton vuoksi

2. todeta Jouni Töllin luottamustoimen keskusvaalilautakunnan
varajäsenenä päättyneen ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen Jouni Töllin
tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Sivistysjohtajan viran täyttö

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. valita sivistysjohtajan virkaan KM Mika Seppäsen.

2. että ennen vaalin vahvistamista valitun on esitettävä hyväksyttävä Terveysta-lon työterveyden antama todistus terveydentilastaan

3. että viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Osavuosikatsaus 1-3/2021

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2021

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahaesityksen lukuun ottamatta pysyvien vakanssien lisäystä (perusturvan hallinto/hallinnon ja talouden suunnittelija 23 000 euroa, ikäihmisten palvelut/vakinaiset sijaiset 90 000 euroa, konsernipalvelut/lakimies 31 000 euroa) ja että pysyvien vakanssien osalta määrärahaesitys käsitellään lisävalmistelun jälkeen kesäkuun valtuuston kokouksessa.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistön 536-14-94-1 ja osan kiinteistöstä 536-14-9903-0 asemakaavan muuttamista, Nuijamiestentie 2

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttö- ja luovutussopimuksen.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa kortteli 94 tontti 1 ja virkistysalue

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 20.1.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen, jolla muodostuu 14. kaupunginosan korttelin 94 tontti 2.

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 5 tontti 5 ja katualue

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 22.1.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen, joka koskee 1. kaupunginosan korttelin 5 tonttia 5 ja katualuetta.

Nanson alueen kerrostalotonttien 536-4-22-6 ja 7 luovutusperiaatteet

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti muuttaa liitteenä olevaa luovutusohjetta.

Valtuutettu Mikko Väreen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite pyöräkaapeista

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta tykkilumiladusta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloitteen sisältö käsitellään vuoden 2022 talousarvion yhteydessä samoin kuin samaan asiaan liittyvä 29.3.2021 jätetty kuntalaisaloite.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat