Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.11.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 10.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 13.11.

Kiinteistön myynti, Färmintie 18

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupunki myy osoitteessa Färmintie 18 sijaitsevan kiinteistön 536-15-7-3 parhaimman tarjouksen tehneelle Jani Kangasmäelle hintaan 16 100 euroa ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen tarkennuksia ja allekirjoittamaan kauppakirjan.

Lausunnon antaminen kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan alueelliselle jätehuoltolautakunnalle, että Nokian kaupungilla ei ole huomautettavaa taksaesityksestä.

Lausunnon antaminen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan alueelliselle jätehuoltolautakunnalle, että Nokian kaupungilla ei ole huomautettavaa taksaesityksestä.

Lausunnon antaminen kunnan vastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaesityksestä 1.1.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan, että Nokian kaupungilla ei ole huomautettavaa taksaesityksestä.

Kaupunginvaltuuston 9.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 9.11.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2023

Kaupunginhallitus päätti jatkaa vuoden 2021 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen (2021 – 2023) käsittelyä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat