Kaupunginhallituksen päätöksiä 1.6.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 1.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 5.6.

Elinkeinojohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. julistaa elinkeinojohtajan viran haettavaksi ja että virka täytetään 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana

2. että elinkeinojohtajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä elinkeinoelämän tuntemus

3. että elinkeinojohtajan viran hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekry-ohjelmassa, työvoimahallinnon palvelujärjestelmässä (www.mol.fi), kaupungin internetsivuilla sekä Aamulehdessä

4. yksimielisesti nimetä haastatteluryhmään kaupunginhallituksen edustajaksi Anneli Lehtosen, Arja Laitisen, Kaisa Räsäsen ja Jari Haapaniemen sekä, että Jari Haapaniemi toimii haastatteluryhmän puheenjohtajana. Viranhaltijajäseniksi ryhmään nimettiin kaupunginjohtaja Eero Väätäinen ja kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, joka toimii myös haastatteluryhmän sihteerinä

5. että elinkeinojohtajan viran täyttämisessä voidaan käyttää henkilöarviointia haastatteluryhmän katsoessa sen tarpeelliseksi.

Kunnan edustajien ja lääkärin nimeäminen vuoden 2020 kutsuntoihin

Kaupunginhallitus päätti

1. yksimielisesti valita kaupungin edustajiksi kutsuntalautakuntiin vuonna 2020 jäsenet ja varajäsenet sijaantulojärjestyksessä seuraavasti:

Jäsenet:
Sari Suomi (KOK)
Mika Laakso (SDP)
Tiina Knuuttila (VIHR)
Matti Haapala (VAS)

Varajäsenet:
Nea Lehmussaari (KOK)
Roope Lehto (SDP)
Pekka Louhimo (VIHR)
Kimmo Lamminsivu (VAS)

2. määrätä kutsuntalääkäriksi Petri Seppälän ja Ahti Nissilän.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen 25.6.2020 yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita edustajaksi Anneli Lehtosen ja varaedustajaksi Nea Lehmussaaren Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.6.2020 ja antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimintaohjeet.

Nokian mitalin myöntäminen vuonna 2020

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää Nokian mitalin yhdelle henkilölle tai yhteisölle ansiokkaasta toiminnasta

2. että mitali luovutetaan kaupunginhallituksen päättämässä tilaisuudessa

3. todeta, että asia on julkaisuvapaa vasta mitalin luovutushetkellä.

Nokian kaupungin laskutusohjeen soveltaminen yritysten laskutukseen koronapandemian aikana

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki myöntää kirjallisten hakemusten perusteella yritysten erääntyville maksuille laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti maksuaikaa koronapandemian aikana. Lykkäystä myöntää ohjeen mukaisesti laskutuksen vastuuhenkilö tai kyseisen palvelualueen johtaja;

2. että Nokian kaupunki laskutus- ja perintäohjeesta poiketen ei peri viivästyskorkoa hyväksytyn maksusuunnitelman mukaan tehdyistä maksuista 31.12.2020 saakka ja

3. että Nokian kaupunki myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella kaupungin tiloissa toimiville yrityksille 50 % maksuhelpotuksen vuokrasta ajalle 16.3. – 31.5., mikäli yrityksen toiminta on kyseisenä aikana ollut keskeytetty valtakunnallisten määräysten mukaisesti.

Nokian terveyskeskuksen purku-urakka

Kaupunginhallitus päätti

1. että Toivonen Demolition Oy suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska tarjouspyynnön vähimmäisvaatimus liikevaihdon osalta ei toteudu

2. että Nokian terveyskeskuksen purku-urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Enerkon Ympäristöpalvelut Oy hintaan 415 000 euroa (alv 0%)

3. todeta, että hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella.

Yleisvaltakirjan antaminen sähköiseen kiinteistönvaihdannan palveluun

Kaupunginhallitus päätti

1. myöntää tontti- ja toimitusinsinöörille yleisvaltakirjan Maanmittauslaitoksen sähköiseen kiinteistönvaihdannanpalveluun kaupunkikehityslautakunnan 31.3.2020 § 79 delegoimalla toimivallalla.

2. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yleisvaltakirjat kaupunginhallituksen puolesta.

Korjaus maankäyttö- ja -luovutussopimukseen koskien kiinteistöjen 536-4-36-3, 536-426-1-275, 536-4-36-1 ja määräalojen kiinteistöstä 536-426-1-251, sekä määräalan 536-4-9901-0-M501 asemakaavan muuttamista, Tanhuankatu

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä korjauksen maankäyttö- ja -luovutussopimukseen koskien kiinteistöjen 536-4-36-3, 536-426-1-275, 536-4-36-1 ja määräalojen kiinteistöstä 536-426-1-251, sekä määräalan 536-4-9901-0-M501 asemakaavan muuttamista, Tanhuankatu liitteen mukaisesti.

Maankäyttösopimus koskien tontin 536-4-2-1 asemakaavan muuttamista, Rounionkatu 45

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimuksen.

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 2

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee 4. kaupunginosan korttelin 2 tonttia 1 sekä liikenne-, katu- ja puistoaluetta.

Koronaviruspandemian tilannekuva

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan koronaviruspandemiasta antaman tilannekuvan.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat