Kaupunginhallituksen päätöksiä 1.11.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 1.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 5.11.

Strategisen yleiskaavatyön ohjausryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä ohjausryhmään jäseneksi Nea Lehmussaaren, Esa Alanteen ja Matti Salinin sekä ohjeistaa ohjausryhmää nimeämään keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Saatavien poistaminen tileistä

Kaupunginhallitus päätti poistaa saatavat (yhteensä 10 000,00 €) tileistä kirjaamalla ne kuluksi.

Lausunto Pirkanmaan pelastuslaitokselle, Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistaminen 2022 – 2023

Kaupunginhallitus päätti todeta, että Nokian kaupungilla ei ole huomautettavaa Pirkanmaan Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen tarkistamiseen vuosille 2022-2023.

Palautepyyntö Pirkanmaan maakuntaohjelman luonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan lausunnon maakuntaohjelmasta kuultuaan kaupunginhallituksen jäseniä.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2022

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. pitää vuonna 2022 kokouksensa

klo 18
14.2.
4.4.
9.5.
6.6. (tilinpäätös)
12.9.
10.10.
14.11. (veroprosentit)

klo 10
12.12. (talousarvio)

2. todeta, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo klo 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä.

3. että valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Muutos valtuustoryhmiin

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. merkitsee tiedoksi ilmoituksen Kokoomuksen valtuustoryhmän muutoksesta uuden valtuustoryhmän muodostamisesta ja

2. hyväksyä uuden valtuustoryhmän nimen ryhmä Välimäki.

Eropyyntö kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä, Välimäki Olli

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. myöntää Olli Välimäelle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä

2. valitsee kaupunginhallitukseen uuden jäsenen Olli Välimäen tilalle,
kaupunginhallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenyydestä, Mellin Pekka

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. myöntää Pekka Mellinille eron kaupunginvaltuuston jäsenen tehtävästä

2. toteaa Pekka Mellinin menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan tehtävään

3. valtuuston puheenjohtaja kutsuu Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue SDP:n 1. varavaltuutetun, Nina Heikkilän, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Pekka Mellinin tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi ja

4. valitsee kaupunginhallitukseen uuden jäsenen Pekka Mellinin tilalle ja uuden 1. varapuheenjohtajan kaupunginhallitukseen valituista, hallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Sivistyslautakunnan varajäsen Maria Peräisen vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden sivistyslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa sivistyslautakunnan varajäsen Maria Peräisen menettäneen vaalikelpoisuutensa perusturvalautakunnan varajäsenen tehtävään

2. toteaa Maria Peräisen luottamustoimen sivistyslautakunnan varajäsenenä päättyneen ja

3. päättää valita sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen Maria Peräisen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Uimahallin suunnittelun käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. että uimahalli toteutetaan uudisrakennushankkeena investointiohjelman mukaisesti, jos kaavamuutos mahdollistaa olemassa olevan uimahallin purkamisen;

2. että kaavamuutoksilla (Yrittäjäkadulla ja jäähallin vieressä) selvitetään uuden uimahallin sijaintivaihtoehdot ja sijainnista tehdään erillinen päätös myöhemmin;

3. että käynnistetään hankesuunnitelma, jonka perusteella määritellään hankkeen laajuus ja laatu aikanaan tehtävää uuden uimahallin tarkempaa suunnittelun kilpailutusta varten.

Investointimäärärahan siirto infrapalveluiden investoinneissa

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. että investointikohteesta Rounionkadun investointi (projektinumero 9207) siirretään 190 000 € määräraha investointikohteeseen Kolmenkulman kaava-alue (projektinumero 9558)

2. että investointikohteesta Rounionkadun investointi (projektinumero 9207) siirretään 150 000 € määräraha investointikohteeseen Harjuniityn kaava-alue (9500).

Lähijunaliikenteen lisäostot

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

1. että valtuusto hyväksyy arkiliikenteen lisätarjonnan ensivaiheessa ostettavan hankinnan laajuudeksi

2. että junaliikenteen lisäostoa varten varataan vuoden 2022 talousarvioon 131 000 euron suuruinen määräraha, joka sisältää myös lähijunamarkkinointiin varatun 10 000 euron osuuden vuodelle 2022

3. että junaliikenteen lisäostoa varten varataan 269 000 euron määräraha taloussuunnitelmavuodelle 2023 ja 269 000 euron määräraha taloussuunnitelmavuodelle 2024.

4. että valmistelua jatketaan niin, että liikenne voidaan käynnistää elokuussa 2022 ja että kaupunkikehitysjohtajalla on oikeus asiaa koskevien sopimusten allekirjoittamiseen.

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa, kortteli 18, yhtenäiskoulu

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavaehdotuksen.

Nokian kaupunkistrategian ”Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2030” tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy Nokian kuntastrategian ”Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030” tarkistamisen kaupunginjohtajan kokouksessa esittämän päivitetyn liitteen mukaisesti

2. toteaa, että kuntastrategian välitarkastelu tehdään valtuustokauden puolivälissä 2023 ja

3. toteaa, että strategian mittaristoa voidaan tarvittaessa kehittää erillisin ratkaisuin esim. talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Valtuutettu Jari Kinnusen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite energiatehokkuutta edistäviksi toimiksi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat