Kaupungin tytäryhtiöiden hallitustyöhön etsitään nimettäväksi ulkopuolisia, riippumattomia asiantuntijoita


Kaupungin kuhunkin tytäryhtiöön haetaan nykyisten hallitusjäsenten lisäksi yhtä ulkopuolista, omistajasta riippumatonta asiantuntijaa / hallitusammattilaista.

Puheenjohtajan nuija kokoushuoneen pöydällä

Nokian kaupungilla on neljä tytäryhtiötä: Nokian Vesi Oy (www.Nokianvesi.fi) , Nokian Vuokrakodit oy (www.NokianVuokrakodit.fi), Verte Oy (www.Verte.fi)  ja Nokian jäähalli Oy (www.Nokianjaahalli.fi).  Viimeksi mainitussa yhtiössä on seuraomistajia mukana 4,1 % omistusosuudella. Muut yhtiöt ovat kokonaan kaupungin omistamia.

Yhtiöissä on toiminut tähän saakka poliittisesti nimetyt hallitukset. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.4.2023 tytäryhtiöiden hallitusten nimitysprosessin uudistamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa nykyisten hallitusjäsenten lisäksi haetaan kuhunkin yhtiöön yhtä ulkopuolista, omistajasta riippumatonta asiantuntijaa / hallitusammattilaista. Valtuustokauden vaihtuessa arvioidaan, onko tarvetta pyrkiä saamaan ulkopuolisia, riippumattomia jäseniä tytäryhtiöiden hallituksiin useampia kuin yksi, säilyttäen kuitenkin myös poliittisesti nimettyjä jäseniä.

Kaupunginhallitus nimesi valtuuston puheenjohtaja Arja Laitisen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Haapaniemen ja kaupunginjohtaja Eero Väätäisen valmistelemaan lisäjäsenen nimeämistä kuhunkin tytäryhtiöön ja heidän roolia po. yhtiön hallituksessa.

Mahdolliset kiinnostuneet henkilöt voivat myös itse ilmoittaa halukkuudestaan Arja Laitiselle, Jari Haapaniemelle tai Eero Väätäiselle (etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi) 12.5.2023 mennessä.

Eero Väätäinen, kaupunginjohtaja

Lisätietoja: Tytäryhtiöt Nimitysprosessi