Kaupungin organisaatiorakenteeseen tulossa muutoksia hyvinvointialueuudistuksesta johtuen


Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa kaupungin toimielin- ja henkilöstöorganisaatioon. Kaupunginhallitus käsittelee organisaatiorakenteeseen ja hallintosääntöön ehdotettuja muutoksia maanantaina 21.11. Kaupunginvaltuusto päättää muutoksista 12.12.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Kuntien tehtävistä poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät, mutta samalla kuntien rooli hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä korostuu. Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa noin 800 Nokian kaupungin työntekijän siirtymistä Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen.

Muutokset toimielin- ja henkilöstöorganisaatioon 1.1.2023 alkaen

Keskeiset hyvinvointialueuudistuksen johdosta organisaatiorakenteeseen ja hallintosääntöön ehdotetut muutokset ovat seuraavat:

  • perusturvalautakunta ja sen alainen yksilöjaosto sekä perusturvapalveluiden palvelualue lakkautetaan 31.12.2022
  • sivistyslautakunnan alainen vapaa-aikajaosto lakkautetaan 31.12.2022 ja sen tilalle perustetaan 1.1.2023 alkaen 7-jäseninen hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto
  • hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston tehtäviin tulee vapaa-aikapalveluiden lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi, mukaan lukien osallisuuden ja yhteisöllisyyden koordinointi sekä ehkäisevä päihdetyö
  • vapaa-aikapalveluiden tulosalueen nimi muutetaan hyvinvoinnin ja vapaa-ajan tulosalueeksi
  • kaupunginhallituksen tehtäviin lisätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strateginen ohjaus
  • kaupunkikehityslautakunnan tehtäviin lisätään kaupungin tehtäviin jäävät maahanmuuttoasiat ja kotoutumisen edistäminen.

Hyvinvointialueuudistuksesta johtuvia organisaatiomuutoksia on valmisteltu syksyn aikana ja muutoksia on käsitelty valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. ”Valmistelussa on lähdetty siitä, että kesken valtuustokauden johtamisjärjestelmään ei tehdä merkittäviä muutoksia”, kertoo kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Hallintosääntöön ehdotetaan myös muita muutoksia

Hallintosääntöön ehdotetaan myös eräitä muita muutoksia 1.1.2023 alkaen. Näistä merkittävin on kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvä muutos, jonka mukaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeuslupa- ja suunnittelutarveratkaisut delegoidaan hallintosäännöllä maankäyttöjohtajan toimivaltaan. Nykyisin poikkeusluvista ja suunnittelutarveratkaisuista päättää kaupunkikehityslautakunta. Mahdollista on myös, että kaupunkikehityslautakunta delegoi päätöksellään toimivallan maankäyttöjohtajalle ilman hallintosäännön muutosta. ”Toimivallan siirtoa viranhaltijalle voidaan perustella sillä, että asioiden käsittely tapahtuu viranomaisroolissa ja perustuu laillisuusharkintaan. Toimivallan siirto myös tehostaisi ja nopeuttaisi päätöksentekoa.”, toteaa kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Hallintosäännön muutosehdotus on luettavissa verkossa kokonaisuudessaan: Kokouksen esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilla: Nokian kaupunginhallituksen esityslista 21.11.2022.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen
03 5652 0001, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi