Kasvava Nokian kaupunki investoi ensi vuonna uusiin, terveellisiin kouluihin sekä hyvinvointikeskukseen


Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäisen talousarvioesitys vuodelle 2020 sisältää mittavia investointeja kasvavan ja vetovoimaisen kaupungin uudisrakentamiseen ja infraan. Tulevina vuosina Nokialle rakennetaan terveellisiä ja turvallisia kouluja sekä hyvinvointikeskus. Uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta aukeaa yleisölle ensi keväänä.

Uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Virta. Valkoinen rakennus, jonka rakentaminen on vielä kesken.

Nettoinvestointien määrä nousee seuraavan kolmen vuoden aikana historiallisen suureksi, 88,5 miljoonaan euroon. Talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna investointeja tehdään 31 miljoonalla eurolla. Näistä taloudellisesti suurimpia kohteita ovat tulevana vuonna Emäkosken koulu, 8,7 milj. euroa, Myllyhaan koulun uudisrakennus, 5,8 milj. euroa ja hyvinvointikeskuksen ensimmäinen vaihe, 4 milj. euroa.

Kaupungin väestömäärän arvioidaan kasvavan ensi vuonna jo yli 34 000 asukkaaseen. Laajentuvien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen suunnitellaan investointirahaa vuosille 2020–2022 yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Emäkosken silta valmistuu arvion mukaan ensi vuoden aikana. Myös kolmenkulman ECO3-aluetta laajennetaan edelleen, jotta kaupunki saa ensi vuoden lopussa myytäväksi uusia tontteja kasvavalle bio- ja kiertotalousklusterille.

Panostuksia ennaltaehkäisevään työhön

”Esityksessäni parannamme kuntalaisten palveluja erityisesti ennaltaehkäisevän työn osalta. Kaupungille perustetaan uusia vakansseja, esimerkiksi uusi koulupsykologi sekä perheneuvolaan psykologi tukemaan lapsiperheiden hyvinvointia”, kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo.

Kaupungille palkataan esityksen mukaan myös uusi hyvinvointikoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu hyvinvointityön kehittäminen kokonaisuutena ja ehkäisevän päihdetyön koordinointi. Uusi nuoriso-ohjaajan vakanssi parantaa nuorisotyön vaikuttavuutta ja mahdollistaa koulunuorisotyön kehittämisen sekä kirjasto- ja kulttuuritalo Virran tulevan nuorisotoiminnan konseptoinnin.

Nokian terveyspalvelut uudistuvat

Terveyspalveluiden vastaanottotoimintaa uudistetaan asiakaslähtöisemmäksi. Omalääkäri- ja omahoitajamalli muuttuu vielä tämän vuoden puolella. Jatkossa kotiosoite ei määritä hoitajaa tai lääkäriä, vaan hoitoon pääsee hoidontarpeen perusteella. Hoitoprosessien kehittäminen jatkuu koko vuoden 2020 ajan. Lisäksi terveyspalveluiden sähköistä asiointia laajennetaan.

Peruserikoissairaanhoidon monituottajamallilla tavoitellaan kustannustason laskua ja nopeampaa hoitoon pääsyä. Palveluseteli pysyy käytössä yhtenä hoidon tuottamistapana.

Taloutta tasapainotetaan useilla keinoilla

Nokian kaupungin taloutta rasittavat erityisesti sisäongelmista johtuvat investointitarpeet uusiin toimitiloihin sekä käyttötalouden osalta tarvittavien väistötilojen vuokrakustannukset.

Talouden tasapainottamisessa tarvitaan merkittäviä toimenpiteitä tulevina vuosina. Tuloveroprosenttia nostetaan esityksessä 0,5 prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. Kiinteistöverot pysyvät ennallaan. Kunnallisveron korotus lisäisi ennusteen mukaan verotuloja noin 2,8 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotus sisältää säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman laatimisen, jolla tavoitellaan yhteensä 2,4 miljoonan euron sopeutusta vuosille 2020–2022.

”Tavoitteena on, että taloussuunnitelma on selvästi ylijäämäinen koko kolmen vuoden suunnitelmakaudelle, jotta kaupungin talous kestää yli suunnitelmakauden jatkuvat mittavat investoinnit. Talouden suunnittelua hankaloittaa verottajan uudistuksista johtuva verotulojen vaikea ennustettavuus”, kertoo talousjohtaja Mikko Koskela.

”Hallitusohjelman linjauksia hoitajamitoituksesta ja hoitotakuun kiristymisestä ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ne arvioidaan, kun lainsäädäntö valmistuu”, Mikko Koskela jatkaa.

Perusopetuksen osalta tarvittavat säästöt tarkoittavat opetusryhmien koon kasvattamista. Talousarvioesityksen mukaan lisäopetuksesta luovutaan, mikä merkitsisi ns. kymppiluokan lopettamista ensi syksystä alkaen.

Varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon kuntalisää lasketaan säästösyistä ensi vuonna 50 eurolla kuukaudessa per lapsi. Kuntalisä säilyy silti edelleen kaupunkiseudun korkeimpana. Myös omaishoidon tuesta leikataan pienimmän maksuluokan, noin 200 nokialaisen tuensaajan osalta. Tuki laskee esityksessä lakisäätäiseen minimiin, noin 400 euroon kuukaudessa. Vastaava tukisumma on käytössä monessa Pirkanmaan kunnassa.

Kokonaistuotot ja velkamäärä kasvavat

Kaupungin kokonaistuottojen arvioidaan kasvavan 4,3 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Verotuotot kasvavat arvion mukaan 3 prosenttia ja toimintatuotot 1,7 prosenttia. Nokian kaupungin valtionosuuden arvioidaan kasvavan ensi vuonna 11,1 prosenttia eli 41 miljoonaan euroon.

Jotta merkittävät investoinnin uusiin, terveellisiin rakennuksiin saadaan toteutettua, kaupungin velkaantuminen kasvaa edelleen. Seuraavan kolmen vuoden aikana Nokian kaupunki velkaantuu 32,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 780 euroa lisävelkaa per asukas vuoteen 2022 mennessä.

Kaupungin kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä ensi vuonna 200,3 miljoonaa euroa. Näin ollen menot kasvavat tähän vuoteen verrattuna 2,1 prosenttia.

Toimintatuottojen, toimintamenojen ja verorahoituksen muutosten jälkeen Nokian kaupungin vuosikate nousee ensi vuonna 19 miljoonaan euroon. Tuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi 4,8 miljoonaa euroa.

Nokian kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestään valtuustolle 18. marraskuuta. Ensi vuoden talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto 9. joulukuuta.

NOKIAN KAUPUNGIN TALOUSARVIOESITYKSEN 2020 AVAINLUVUT

• Asukasluku 34 050
• Tulovero 21 prosenttia
• Ylijäämä 4,8 milj. €
• Vuosikate 19 milj. €
• Poistot 14,3 €
• Investoinnit (netto) 31 milj. €
• Lainaa per asukas 3219 €
• Lainakanta 109,6 milj. €

LISÄTIEDOT
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma kaudelle 2020-202 ovat luettavissa kaupunginhallituksen esityslistan liitteestä: Kaupunginhallituksen 11.11. kokouksen esityslista.