Kartanonrannan kaavaehdotus nähtäville – suunnitteilla ainutlaatuinen alue Nokianvirran varteen


Nokianvirran rannalla sijaitsevan Nokian Kartanonrannan alueen suunnittelu on edennyt asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen. Nokian Kartanon ympärille rakentuvalle alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloasumista sekä monipuolista palvelutoimintaa. Asemakaavaehdotusta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 30.1.2024.

Kuvituskuva

Kartanonrantaan suunnitellut asuinkorttelit sijoittuvat pääosin alueen itäpuolelle Nokianvirran ja Nuijamiestentien tuntumaan. Länsipuolen pientaloalueelle on suunniteltu toistakymmentä pientalotonttia. Lisäksi alueen keskellä on paikka uudelle päiväkodille.

– Tavoitteenamme on muodostaa Kartanonrannasta viihtyisä ja omaleimainen alue, joka houkuttelee sekä asukkaita että vierailijoita. Suunnitelma koostuu monipuolisista kerrostalo- ja pientaloalueista sekä kehitettävästä Nokian Kartanon pihapiiristä. Alueelta varataan tilaa myös päiväkodille, rantareitille, venesatamalle sekä saunalle, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Kaavaehdotukseen on jätetty runsaasti tilaa vehreälle puistolle sekä piha-alueille. Kaikista kortteleista on näkymät joko Nokianvirralle tai viheralueelle. Oman tunnelmansa alueelle tuovat kartanon pihapiiri, sen suojeltu päärakennus sekä vanha kuorimorakennus Lintuniemessä.

– Suunnittelun lähtökohtana on ollut arvokkaan puistoalueen ja kartanonympäristön säilyttäminen sekä vesistönäkymien mahdollistaminen Kartanonrannan tuleville asukkaille. Moni saa ihastella virtaavaa vettä kotinsa ikkunasta ja ylimmistä kerroksista voi nähdä aina Pyhäjärvelle saakka, sanoo JM Suomi Oy:n hankekehityspäällikkö Anniina Korkeamäki.

Nokianvirran äärellä sijaitseva Uittoaukio muodostaa kohtaamispaikan, joka sitoo yhteen uuden asuinalueen ja sen läheisyyteen kaavaillun saunarakennuksen ja vierasvenesataman, sekä vieressä kulkevan, kaikille avoimen rantareitin.

Asemakaavaehdotusta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 30.1.2024. Nokian Kartanonrannan asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta. Tavoitteena on viedä valmis asemakaava hyväksymiskäsittelyyn ennen kesää.

Nokian kartanonranta viitesuunnitelma Asemapiirros

************

Lisätiedot:

Johanna Fingerroos, kaavoitusarkkitehti, Nokian kaupunki, p. 040 133 4235
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, Nokian kaupunki, p. 044 486 1609