Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat valittu


Nokian kaupunki valittiin mukaan valtakunnalliseen kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kokeilutoimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 alkaen.

Lapset leikkivät Bee-botilla.

Nokialla kaksivuotista esiopetusta järjestetään Alhoniityn, Lauttalan, Orvokin, Tyttölän, Tottijärven ja Viholan päiväkodeissa.
Näissä päiväkodeissa olevien lasten ja toimipaikkojen piiriin kuuluvien 2016 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään lähiaikoina esite kokeilusta ja hakuohjeet kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Halutessaan mukaan kokeiluun, huoltajan pitää hakea paikkaa lapselleen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun hakuohjeessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Vaikka perhe ei hakisi heille osoitetun kokeilutoimipaikan kaksivuotiseen esiopetukseen, lapsi kuuluu siitä huolimatta kokeilun koeryhmään ja hänestä tallennetaan kokeilun osallistumistietoja Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin.

Nokialla muut esiopetusta tarjoavat päiväkodit ja niissä olevat vuonna 2016 syntyneet lapset kuuluvat kokeilun verrokkiryhmään. Lisäksi verrokkiryhmään kuuluvat näitä yksikköjä lähellä asuvat vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka eivät käytä kyseisen toimipaikan palveluja. Verrokkiryhmään ei haeta, vaan lapsi kuuluu siihen automaattisesti. Verrokkiryhmään kuuluvat voivat hakea yksivuotiseen esiopetukseen sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima esite kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta huoltajille.

Lisätietoja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta.

Kuva: Susanna Lyly