Kahvilayrittäjän hakuaikaa Hinttalan kotiseutumuseolle jatketaan


Nokian kaupunki vuokraa Hinttalan kotiseutumuseon pytinkirakennuksen kahvilatoimintaa varten yksinoikeudella 1.5.2022 alkaen määräaikaisella sopimuksella kesäksi 2022 + optiot vuosille 2023-2024. Vapaamuotoinen hakemus tulee lähettää vapaa-aikapalveluihin 31.12.2021 mennessä.

Hinttala on viehättävä museoalue ja kesäinen kohtaamispaikka Nokian keskustassa. Talonpoikainen pihapiiri sijaitsee alkuperäisellä paikallaan, vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun puolivälistä. Nokian kaupungin kulttuuripalvelut järjestää Hinttalassa pääsääntöisesti kesäisin ja joulun alla tapahtumia ja näyttelyitä yhteistyössä taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Alueella työskentelee kesäaikaan Nokian kaupungin kesäoppaita, jotka vastaavat mm. opastamisesta museolla ja tapahtumajärjestäjien avustamisesta. Kävijöitä Hinttalassa on viime vuosina ollut keskimäärin 10 000, kesällä 2021 noin 16 000.

Merkittävän osan kokonaisuudesta muodostaa kahvila, johon nyt haetaan yrittäjää.

Aukioloajat

Kahvilan tulee palvella yleisöä vähintään touko – elokuussa säännöllisin, yhdessä kulttuuripalvelujen kanssa sovittavin aukioloajoin (ti/ke–su) alueen toiminnan luonteen mukaan. Yrittäjän on mahdollista halutessaan toimia myös ympärivuotisesti. Yrittäjä voi järjestää tiloissa pitopalvelua aukioloaikojen ulkopuolella. Tilavuokran asiakkaalta perii tuolloin kahvilayrittäjä.

Vuokrattavat tilat ja vuokra

Pytinkirakennuksessa on vaatimattomasti varusteltu, ympäristöterveydenhuollon kahvilakäyttöön hyväksymä tarjoilukeittiö. Kahvilassa on asiakaspaikkoja sisällä noin 40, samoin kesäaikaan ulkona. Asiakaspaikkoihin voi jonkin verran vaikuttaa kalustuksella.

Keittiö ja kahvilatila vuokrataan nykykunnossaan kahvilayrittäjälle puolen vuoden (6kk) irtisanomisajalla. Tilavuokra keittiö- ja kahvilatiloista on 350€ / kk (alv 0%) sisältäen sähkön, veden ja jätehuollon. Vuokra tarkistetaan vuosittain kiinteistön ylläpitokustannusindeksin mukaisesti. Ensimmäinen tarkistus on tammikuussa 2023.

Kaupunki vastaa tilojen vuosihuollosta, talotekniikasta, kiinteistönhoidosta sekä omistamiensa keittiölaitteiden huolloista. Kahvilayrittäjä vastaa keittiö- ja asiakastilojen (osa-aikaisesti myös wc:iden) siivouksesta.
Kaupunki edellyttää sitoutumista alueen toiminnan kehittämiseen sekä yhteistyöhön kaupungin kanssa.

Valintaperusteet

Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

Toiminta-ajatus ja liiketoimintasuunnitelma (20 pistettä)

 • museoalueella sijaitsevan kahvilan liiketoimintaidea ja -suunnitelma

Kokemus

 • referenssit vastaavanlaisesta kahvilatoiminnasta (10 pistettä)

Ammattitaitoinen toteutus (15 pistettä)

 • kokemus kahvila- ja mahdollisesti myös pitopalveluiden toteutuksesta
 • myyntipisteen ja toimitilojen sisustus ja somistus, käytettävät laitteet ja välineet
 • riittävät aukioloajat, henkilöstömitoitus, asiakaspalvelu
 • yrittäjän mahdollinen erityisosaaminen alalla
 • alan koulutus luetaan eduksi, hyväksytty elintarvikealan hygieniapassi on välttämätön

Tuotevalikoima (5 pistettä)

 • valikoima perinneympäristöön sopivia kahvilatuotteita
 • erityisruokavalioiden huomiointi
 • valikoiman joustavuus esimerkiksi yleisötapahtumissa, ulkomyyntivalmiudet
 • omat erikoisuudet ja kausituotteet

Hakemusten jättäminen

Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tulee lähettää Nokian kaupungille 31.12.2021 mennessä sähköpostitse vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi (aiheotsikko ”Hinttalan kahvila”).
Hakemuksesta tulee käydä ilmi yrittäjän kokemus kahvila- tai pitopalvelutoiminnasta sekä referenssit.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat selvitykset:

 • verovelkatodistus
 • ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvollisuuksien täyttämisestä
 • tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä
 • tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta

Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Yrittäjän tulee noudattaa kahvilatoiminnassa elintarvikelainsäädännön vaatimuksia.
Ennen sopimuksen allekirjoittamista valitun yrittäjän tulee esittää kaupungille:

 • todistus elintarvikeviranomaisten hyväksynnästä kahvilatoiminnalle
 • omavalvontasuunnitelma
 • kopiot henkilökuntansa voimassa olevista hygieniapasseista.

Hakemusten perusteella valitun yrittäjän kanssa allekirjoitetaan sopimus, missä määritellään tarkemmin ehdot toiminnan järjestämisestä.

Hinttalan kahvila on avoinna Hinttalan joulu -tapahtumassa yhdistysten toimesta 11.–12.12. ja 18.–19.12.2021 klo 12–18.

Hinttalan kotiseutumuseo
Nokianvaltatie 5, 37100 Nokia

Lisätiedot

 • Hinttalan tapahtumat ja toiminta:
  kulttuurikoordinaattori Pia Keltti p. 040 133 4101, pia.keltti@nokiankaupunki.fi
 • Hakemusasiat:
  vapaa-aikajohtaja Asta Engström p. 040 77 99 068, asta.engstrom@nokiankaupunki.fi

Kuva: Mikko Ovaska