Ikääntyneiden asumisratkaisut tulevaisuudessa Nokialla – vaikuta vastaamalla kyselyyn!


Nokian kaupunki selvittää kyselyllä 55 vuotta täyttäneiden nokialaisten ajatuksia, tarpeita ja toiveita ikääntyneiden asumisen järjestämiseen tulevaisuudessa. Kyselyyn voi vastata verkossa sekä paperilomakkeella. Kysely on osa ”Kotoisa ehtoo - välimuotoiset asumisratkaisut kotona asumisen tukena” -hankkeen toteutusta.

Linkki verkkokyselyyn: Ikääntyneiden tulevaisuuden asumisratkaisujen verkkokysely

Paperilomakkeita on saatavilla Lähitori Setorissa, kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa sekä Linnavuoren kirjastossa niiden aukioloaikoina. Vastausaikaa on 13.2. saakka. Yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan Nokia-tuotteita.

Paremmin palvelevia asumisratkaisuja

Nyt toteutettavassa hankkeessa laaditaan suunnitelma, miten tulevaisuudessa voitaisiin tarjota ikääntyneiden tarpeita nykyistä paremmin palvelevia asumisratkaisuja.

”Nokialla on tällä hetkellä melko perinteinen tapa tuottaa asumispalveluja. Kun ikääntynyt ihminen ei pärjää enää itsenäisessä asumisessa kotihoidon turvin, yleisin vaihtoehto on laitosmainen ympärivuorokautinen hoiva. Hankkeessa keskitymme nimenomaan välimuotoisten asumisratkaisujen edistämiseen,” kertoo projektisuunnittelija Kati Tuokkola.

Välimuotoisella asumisella tarkoitetaan itsenäisen asumisen eli ns. tavallisen asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin sijoittuvia malleja. Välimuotoista asumista ovat esimerkiksi uudenlaiset palvelu-, hyvinvointi- tai seniorikorttelit.

Keskeisenä tavoitteena on ikäihmisten tarvitsemien palveluiden läheisyys ja saatavuus, asumisratkaisujen esteettömyys, viihtyisyys ja yhteisöllisyyden edistäminen.

Välimuotoinen asuminen ei tarkoita väliaikaista asumista. Välimuotoisella asumisella pyritään pois perinteisestä mallista, jossa palvelutarpeen muuttuessa ihmisen tulee muuttaa toiseen asuntoon.

”Tavoitteena on kehittää toimivia asumisratkaisuja, jonne jatkossa tuotetaan palvelut ihmisen yksilöllisen tarpeen mukaan”, Kati Tuokkola painottaa.

Projektisuunnittelija Kati Tuokkola
Projektisuunnittelija Kati Tuokkola kannustaa kaikkia 55 vuotta täyttäneitä nokialaisia pohtimaan tulevaisuuden asumistaan ja vastaamaan kyselyyn.

Esimerkkejä hyödyntäen ja paikallisia näkemyksiä kuunnellen

Erilaisista välimuotoisen asumisen malleista on olemassa paljon käytännön esimerkkejä, joita myös tässä hankkeessa hyödynnetään. Valmiita malleja ei kuitenkaan haluta siirtää sellaisenaan, vaan selvitetään millaiset ratkaisut sopivat juuri Nokialle ja nokialaisille.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä erityisesti vanhusneuvoston kanssa, mutta myös kaavoituksen, tilapalveluiden ja rakennuttajien ääntä kuunnellen.

”Erityisen tärkeä yhteistyötaho ovat nokialaiset ikäihmiset itse, sillä suunnitelmatyötä halutaan tehdä juuri heidän tarpeistaan käsin. Ensimmäinen askel on nyt toteutettava kysely. Suunnittelemme myös muita osallistumisen tapoja, jotta saamme kerättyä nokialaisten arvokkaita näkemyksiä kehittämistyöhön”, Kati Tuokkola kertoo.

Kaupunki on saanut hankkeen toteutukseen erityisavustuksen ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Kunnille suunnattujen erityisavustusten tavoitteena on tukea kuntia varautumaan ikääntyneiden asumisen tarpeisiin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita ikääntyneille sopiviksi.

Ympäristöministeriön tunnus.

 

Lisätiedot:
projektisuunnittelija Kati Tuokkola, 044 486 1729
kati.tuokkola@nokiankaupunki.fi
Kotoisa ehtoo – välimuotoiset asumisratkaisut kotona asumisen tukena -hanke