Hyvinvointikeskuksen rakentaminen


Nokian kaupungin uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelma on valmis. Tilasuunnittelussa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalveluiden tuominen saman katon alle.

Nokian kaupungin uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelma on valmis. Tällä hetkellä selvitetään vielä mahdollisuutta rakentaa tuleva hyvinvointikeskus vaiheittain. Selvitystä tehdään tarkastelemalla esimerkiksi tilatarpeiden kiireellisyysjärjestystä.  Tavoitteena on, että suunnitelma vaiheistamisesta valmistuu tammikuun 2018 loppuun mennessä. Hyvinvointikeskus -hankkeen seuraava vaihe on rakennushankkeen kilpailuttaminen.

Ennen rakentamista siirrytään osin väistötiloihin

Terveyskeskuksen väistötilojen tilantarveselvitys valmistuu joulukuun 2017 aikana.  Yhteistyössä tilapalveluiden kanssa kartoitetaan eri vaihtoehtoja tarvittaville väistötiloille. Osa nykyisen terveyskeskuksen toiminnoista on jo nyt siirretty väistötiloihin. Äitiys- ja lastenneuvola toimii tällä hetkellä parakeissa, jotka on sijoitettu Nokian kaupungin entisen varikon alueelle, osoitteeseen Pinsiöntie 46. Tämän lisäksi Nokien terveyskeskussairaalan 22 osastopaikkaa aloitti Lempäälän terveyskeskuksen tiloissa 13.11.2017 alkaen.

Hyvinvointikeskus-hankkeen tausta

Terveyskeskuksessa tehdyissä tutkimuksissa on todettu sisäilman laatuun liittyviä haittatekijöitä, joiden johdosta kaupungin tilapalvelut on tehnyt kiinteistössä mittavia korjaavia toimenpiteitä.

Terveyskeskuksen peruskorjaus- ja uudisrakennusvaihtoehdoista on tehty vertailu elinkaarikustannus-laskelmalla. Nokian kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.1.2017 (§ 29) päättänyt, että uudisrakennuksena toteutettava hyvinvointikeskus rakennetaan nykyisen terveyskeskuksen paikalle. Sijaintipaikan keskeisimpinä kriteereinä on käytetty asiakkaiden ja työntekijöiden helpon liikkumisen turvaavaa, joukkoliikenteeseen tukeutuvaa keskustasijaintia, riittävää kaavallista ja kunnallisteknistä valmiutta sekä lyhyttä etäisyyttä olemassa oleviin palveluihin.

Heinäkuussa 2016 voimaan tullut laki (548/2016) kuntien ja kuntayhtymien oikeustoimien rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttää, että rakennusinvestointiin haetaan lupa sosiaali- ja terveysministeriöstä. STM on myöntänyt Nokian kaupungin hyvinvointikeskukselle poikkeusluvan 15.6.2017.