Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma ei vastaa nokialaisten todellista palvelutarvetta


Nokian kaupunginhallitus on jättänyt kannanottonsa Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) palveluverkon uudistamistyöhön. Kannanotossa muun muassa todetaan, että palveluverkon kehittämistarve on todellinen, mutta uudistamista koskeva esitys epälooginen ja osittain jopa virheelliselle tiedolle perustettu.

Nokian kaupunginhallitus ei pidä esitettyä palveluverkkoratkaisua toimivana ja katsoo, että palveluverkkoa koskevaa suunnitelmaa on korjattava. Lisäksi kaupunginhallitus vaatii, että nokialaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus arvioidaan uudelleen ja palveluverkkoa koskevaa suunnitelmaa muutetaan vastaavasti ennen kuin se viedään päätöksentekoon.

Suunnitelmassa katsotaan tulevaisuuden sijasta peräpeiliin

 Pirhan palveluverkkosuunnitelmassa Nokian väestösuunnitteen ennustetaan olevan vuonna 2035 vaihteluvälillä 35 531-37 505 asukasta. Todellisuudessa Nokia on ylittänyt 35 000 asukkaan rajan jo toukokuussa 2022. Kaupungin oman kasvuennusteen mukaan Nokialla olisi vuonna 2035 noin 40 100 asukasta, mikä perustuu realistiseen 1 % vuosittaiseen kasvuun. Palveluverkkosuunnitelman pitää perustua tietoon ja ennustettuun väestökehitykseen.

Palveluverkkosuunnittelussa käytettyjen virheellisten lähtötietojen lisäksi Nokian kaupunginhallitus katsoo palveluverkkosuunnitelman olevan epälooginen.

Nokialla ei suunnitelman mukaan olisi edes 20 000-30 000 asukkaan väestöpohjaa palvelemaan tarkoitettua laajan palvelun sote-asemaa, vaan suppeampi lähiasema ilman kiirevastaanottoa tai aikuissosiaalityön palveluita. Suunnitelmassa on kuitenkin useita laajan palvelun sote-asemia, jotka eivät täytä Pirhan määrittämää väestöpohjatavoitetta.

 

Nokian kaupunki rinnastuu suunnitelmassa vaikkapa huomattavasti pienempään, parintuhannen asukkaan Kuhmoisten kuntaan. Täysin epäselväksi jää, miksi Nokialle ei ole suunniteltu laajan palvelun sote-asemaa, selventää Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Epäselväksi jää myös, miksi Nokialle ei ole suunniteltu kiirevastaanottoa, vaikka vastaanottokäyntejä Nokialla toteutuu jo nyt merkittäviä määriä, ja kun tiedossa on sekä väestön että sitä kautta palvelun tarpeen kasvu. Nokian vastavalmistuneella, modernilla sosiaali- ja terveysasemalla on myös kiirevastaanotolle uudet tilat, huomauttaa kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Pirhan suunnitelmassa myös aikuissosiaalityön palvelut on keskitetty laajan palvelun sote-asemille.

Nokialla on väestörakenteesta johtuen paljon aikuissosiaalityön palvelun piirissä asioivia. Näille henkilöille esimerkiksi Tampereelle palvelujen ääreen lähteminen saattaa olla henkisten tai taloudellisten resurssien puutteen vuoksi hankalaa. Kehityssuunnan tulisi tässäkin olla palvelutarpeet aidosti huomioon ottavaa ja tasapuolista, Väätäinen sanoo.

Suunnitelma sote -kampusten sijainnista Sastamalassa ja Valkeakoskella, on mielestämme peräpeiliin katsomista ja perustuu enemmän vanhaan aluesairaalajakoon, kuin tosiasialliseen väestönkehitykseen ja sitä kautta syntyvään palvelutarpeeseen. Näillä alueilla väestöpohja on alhaisempi kuin Nokialla.  Pirhan määrittämät palveluiden verkoston kehittämistä linjaavat periaatteet ja esitetyt ratkaisut ovat keskenään ristiriitaisia ja epäloogisia, Väätäinen jatkaa.

Nokian uusi sosiaali- ja terveysasema on rakennettu vastaamaan sote-keskuskonseptia

Pirkanmaan hyvinvointialue on juuri ottamassa käyttöön Nokian kaupungin rakennuttamaa, Pirhalle pitkällä vuokrasopimuksella vuokrattua uutta sosiaali- ja terveysasemaa, joka toteutettiin yhteistyössä maakunnan sote-valmisteluorganisaation ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Silloisen lainsäädännön mukaisesti Nokian kaupunki haki, ja sai STM:ltä poikkeusluvan laajojen integroitujen sote-palveluiden kokonaisuudelle, jotka sijaitsevat fyysisesti samalla alueella. Sittemmin hanke on vaiheistettu niin, että toisessa vaiheessa saneerataan tilat sosiaalipalveluille.

Nokian kaupunginhallitus korostaa, että hanketta koskevissa ohjauskeskusteluissa tuli selvästi esille, että suunniteltu kokonaisuus on lainsäädännön tavoitteiden mukainen. Myös Pirhan antamassa, hankkeen muutoksia koskeneessa lausunnossa on todettu, että tehdyt muutokset tukevat integroituja sote-keskuskonseptin mukaisia asiakaspalveluita.

Esitettyä palveluverkkoratkaisua ei voida nokialaisten kannalta pitää millään tavalla toimivana, ja siksi suunnitelmaa on korjattava. Palveluverkkosuunnittelussa on unohtunut sote-uudistuksen keskeinen idea integroiduista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Kantamme on, että Nokialla pitää tulevaisuudessa olla vähintään laajan palvelun sote-asema. Olemme myös edelleen sitoutuneet toteuttamaan Nokian sosiaali- ja terveysaseman yhteyteen suunnitellut sosiaalityön tarpeita vastaavat tilat, kaupunginjohtaja Väätäinen summaa.

Nokian kaupunginhallitus edellyttää kannanotossaan, että

  • Nokialla on vähintään laajan palvelun sote-asema,
  • aikuissosiaalityön on jatkuttava Nokialla,
  • kiirevastaanotto on säilytettävä Nokialla.