Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto jakoi järjestöille toiminta-avustuksia 196 100 euroa


Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston toiminta-avustuksia myönnetään 196 100 euroa nokialaisille kulttuurin, liikunnan, lasten, nuorten ja perheiden, muun kansalaistoiminnan sekä hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä edistävän toiminnan järjestöille.

Toiminta-avustuksia myönnetään määräaikaan saapuneiden ja avustusohjeen mukaisten avustushakemusten perusteella 62:lle järjestölle yhteensä 196 100 euroa. Toiminta-avustuksia jaetaan liikunta- ja urheiluseuroille 131 700 euroa, kulttuurijärjestöille 12 000, lasten, nuorten ja perheiden järjestöille 14 400, muun kansalaistoiminnan järjestöille 5 500 ja hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävän toiminnan järjestöille 32 500 euroa. Nokian näyttämön Kannatusyhdistystä tuetaan 9 000 euron avustuksella yhteistyösopimukseen perustuen.

Järjestöjen toiminta on merkittävää ja monipuolista

Avustushakemusten mukaan nokialaisella järjestökentällä näkyy koronavuosista palautuminen, toiminnan aktiivisuus ja kehittäminen, yhteistyö sekä järjestetyssä toiminnassa kasvaneet kävijämäärät.

”On merkittävää, että kaupunkina tuetaan kansalaistoiminnan kentän toimintaa mm. avustuksin. Tämä toiminta tuottaa merkittävää lisäarvoa kaupungille ja ennen kaikkea asukkaille. Järjestöt mahdollistavat monipuolista toimintaa, tapahtumia ja osallisuutta kaikenikäisille vauvasta vaariin”, hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Paasi painottaa kansalaisyhteiskunnan toiminnan merkitystä.

Avustusohje määrittää avustusten jakoperusteet

Vuoden 2024 avustustoiminta ja toiminta-avustusten jakaminen perustuu hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston 13.12.2023 hyväksymään avustusohjeeseen (pdf). Ohjeessa on huomioitu mm. Pirhan avustustoiminta, mikä käynnistyi vuonna 2023 ja on vaikuttanut avustustoimintaan. Avustustoiminnassa painotetaan kaupunkistrategian, hyvinvointiohjelman sekä toukokuussa 2023 valmistuneen Nokian kaupungin ensimmäisen kulttuuriohjelman huomiointia järjestöjen toiminnassa. Vuoden 2024 avustuksista päätettiin hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston kokouksessa 22.5.2024.

Hyvinvointi ja vapaa-ajan avustuksia jaetaan toiminta-avustusten lisäksi harkinnanvaraisina kohdeavustuksina, joita voi hakea ympäri vuoden. Harkinnanvaraisiin kohdeavustuksia myönnetään liikunnan, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistämisen kategorioissa sekä nuorten toimintarahana yhteensä 30 000 euroa. Avustusmäärärahoja on varattu vuoden 2024 talousarviossa yhteensä 235 100 euroa.

Lisätiedot

Asta Paasi
hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja, Nokian kaupunki

040 779 9068
asta.paasi(a)nokiankaupunki.fi 

Avustuksista kaupungin verkkosivuilla

Kuva: Opa Latvala