Huoltajien ja lasten odotuksia ja toiveita kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle


Nokialla alkoi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuussa 2021. Kokeilu kestää vuoden 2024 toukokuun loppuun saakka. Keräsimme syksyllä 2021 kokeilussa aloittaneilta lapsilta ja heidän huoltajiltaan tietoa heidän odotuksistaan ja ajatuksistaan kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmaa päivitetään kokeilun ajan. Nyt tehtyä kyselyä hyödynnetään opetussuunnitelman päivitystyössä. Lämmin kiitos vastauksistanne!

Lasten toiveita esiopetukselle

Lapset toivovat saavansa leikkiä erilaisia leikkejä, olla aamupiirissä kavereiden vieressä sekä saavansa uusia kavereita esiopetuksessa. Toiveissa toistuivat piirtäminen, muovaileminen, askartelu, laulaminen, soittaminen, erilaiset liikunnalliset pelit sekä lauta- ja palapelit. Monenlainen ulkoilu ja liikkuminen esimerkiksi keinuminen, paini, luistelu ja tunnelissa ryömiminen olivat lasten toivelistalla kuten myös metsä- ja eväsretket sekä makkaran paisto ja ötököiden etsiminen. Lapset toivoivat myös lukuhetkiä, tarinoiden kerrontaa, tabletilla pelaamista, kivoja paperille tehtäviä eskaritehtäviä, ruokarauhaa ja ylipäätään asioiden tekemistä rauhassa.

Lapset haluaisivat oppia esiopetuksessa

Lapset toivovat oppivansa erilaisia taitoja ja tietoja esiopetuksessa. Lasten vastauksista voi nähdä heidän mielenkiinnon kohteiden lisäksi erilaisia käsityksiä siitä, mitä heiltä mahdollisesti odotetaan. Lapset haluaisivat oppia värittämään niin, että ei mene reunojen yli, laulamaan kauniisti, rakentamaan, maalaamaan, kirjoittamaan oma nimi, pesemään kädet, leikkimään kaikkien kanssa, laittamaan vetoketjun kiinni, sanomaan R-kirjaimen, kirjaimia, lukemaan, laskemaan, oppia leikkaamaan tarkasti, majan rakentamista, oppia kellon, temppuilua ja akrobaattisia taitoja esim. spagaatti, kärrynpyörä ym. Kaikille lapsille ei tullut mieleen, mitä he haluaisivat oppia.

Huoltajien toiveet kaksivuotiselle esiopetukselle

Huoltajat toivoivat lapsentahtista, kannustavaa ja motivoivaa lapsen minäkuvaa tukevaa oppimista, joka olisi monipuolista ja mielekästä yhdessä tekemistä. Tärkeinä taitoina mainittiin ryhmässä toimimisen oppiminen, rohkeus ilmaista itseään, kavereiden saaminen ja toisten huomioon ottaminen, oman puheenvuoron ja oman vuoron odottamisen opettelu, tunnetaidot sekä vanhemmista erossa olemaan opettelu. Lisäksi esiin nousivat leikin ja motoriikan opettelu.

”Toivomme, että esiopetus tapahtuu pääsääntöisesti leikin avulla ja lapsi saa olla vielä lapsi”
”Leikin ja ilon kautta”
”Leikkiä ja lasten osallisuutta”
”Paljon liikettä ja leikkiä, sopivasti toimintaa ja rauhoittumista, aikaa lasten kohtaamiseen.”

Kaksivuotisen esiopetuksen toivottiin antavan aikaa kartuttaa taitoja esimerkiksi itsestä huolehtimisen taitoja, liikennesääntöjä ja erilaisiin liikuntalajeihin tutustumista. Huoltajat toivat esiin, että kaksivuotisessa esiopetuksessa lapsi saa aiemmin tukea ja harjoitusta, jotta taidot olisivat paremmat kouluun mentäessä.

” Toivomme, että kaksivuotinen esiopetus auttaisi erityisesti hitaammin lämpeneviä lapsia omaksumaan koulussa tarvittavia sosiaalisia valmiuksia helpommin kuin yksivuotinen eskari.”

Vastauksissa nousi esiin myös koulun aloittamisen vaihe ja toivottiin valmiuksia koulun aloitukseen, numeroiden ja viikonpäivien oppimista, kiinnostusta kirjoittamiseen ja rauhoittumiseen sekä tehtävien tekemistä, jos lapsella on niihin kiinnostusta. Huoltajat toivoivat myös pehmeämpää siirtymää esiopetuksesta kouluun.

Huoltajien huolenaiheet kaksivuotiseen esiopetukseen liittyen

Huoltajilta nousseet huolenaiheet liittyivät päivän raskauteen lapselle, suorituskeskeisyyteen, lapsuuden lyhenemiseen, aamuherätykseen sekä henkilöstön pysyvyyteen koko esiopetusajan.

”Aluksi hieman huoletti, että kaksivuotinen esiopetus olisi liian samankaltaista kuin yksivuotinen esiopetus. Nyt ymmärrän, että näin ei ole.”

Huoltajien ideoita ja toiveita kaksivuotisen esiopetuksen sisältöihin liittyen

Huoltajien toiveet esiopetuksen sisällöistä liittyivät sosiaalisen verkoston laajenemiseen, hienomotoristen taitojen oppimiseen, roolileikkeihin, lukujen tunnistamiseen ja luontoretkiin,
He esittivät ideoiksi esimerkiksi vanhempien vierailuja esiopetukseen eri ammatteihin liittyen, lasten kiinnostuksen kohteiden huomioimista esimerkiksi dinosaurukset, avaruustiede, robottitekniikka, maailmankaikkeus.

Muita kommentteja huoltajilta

” Kiva, kun ryhmässä on kaksi opettajaa, niin ryhmän jakaminen pienemmäksi mahdollistuu.”

” Olisi kiva, että eskarista käytetään rehellisesti nimeä eskari, eikä puhuttaisi niin, että lapselle syntyy epäselvyys onko oikeassa eskarissa.”

”Erityisen upeaa ovat alkukartoitukset, joiden mukaan lähdetään työskentelemään. Opettajat ovat suunnitelleet upeaa ja mielekästä toimintaa.”

”Hienoa, että Nokia pääsi tähän mukaan!”

Palautteen saatuamme olemme sopineet, että kaksivuotisesta eskarista puhutaan Nokialla esiopetuksena, koska sitä se on. Puheessa ei ole tarvetta erottaa ensimmäisen tai toisen vuoden eskareita, koska on kyse esiopetuksesta, joka kestää kaksi vuotta.

Lisätietoja
Anette Lehtonen, varhaiskasvatuksen suunnittelija
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
040 133 4345