Hei yrittäjä, vastaa kyselyyn!


Nokian kaupunki haluaa tehdä hyvää yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja selvittää, millä tavoin mahdollisimman moni paikallinen yritys/yrittäjä voisi olla mukana tarjoamassa palveluitaan kaupungille. Kartoitamme yritysten julkisiin hankintoihin liittyviä koulutustarpeita kyselyllä, joka on vastattavissa 26.8. asti.

Nokian kaupunki ostaa vuosittain erilaisia palveluita noin 53,5 miljoonalla eurolla sekä aineita, tarvikkeita ja tavaroita noin 11 miljoonalla eurolla.

Haluamme nyt kartoittaa paikallisten toimijoiden koulutustarpeita julkisiin hankintoihin liittyen ja järjestää asiaan liittyvää koulutusta. Tavoitteena on laskea yritysten kynnystä osallistua kilpailutuksiin ja parantaa yhteistyön sujuvuutta yrittäjien ja kaupungin kesken.

Osallistumalla kyselyyn voit kertoa, millaista tietoa toivoisit saavasi julkisista hankinnoista. Saatujen vastausten perusteella järjestämme paikallisille yritykselle koulutuksen julkisista hankinnoista ja kaupungin hankintaprosesseista.

Vastausaikaa on 26.8. asti.

 

Kysely on päättynyt, kiitos vastauksista!