Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa 15.5.


Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 15.5. ja päättyy tiistaina 21.5. Äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Vaalien logo.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt:

a. Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b. muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja

  1.  jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
  2.  joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Nokialla

Nokialla voi äänestää ennakkoon K-Supermarket Löytiksessä, K-Citymarketissa ja Prismassa.

Kaikissa Nokian ennakkoäänestyspaikoissa on samat aukioloajat seuraavasti:

keskiviikosta perjantaihin 15.-17.5. klo 09.00-19.00
lauantaina 18.5. klo 10.00-16.00
sunnuntaina 19.5. klo 11.00-16.00
maanantaista tiistaihin 20.-21.5. klo 09.00-20.00

Ajokortti, passi tai muu kuvallinen todistus henkilöllisyydestä mukaan äänestyspaikalle

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyyden voi todistaa esim. ajokortilla, passilla, kuvallisella KELA-kortilla tai poliisin antamalla henkilökortilla.  Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa. Ilmoituskorttia äänioikeudesta ei tarvitse olla mukana.

Tietoa europarlamenttivaaleista

Tiedot ehdokkaista ja muuta lisätietoa europarlamenttivaaleista löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta: vaalit.fi.