Puheista teoksi – nuoret ja päihteet


Tällä viikolla vietetään valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa, jonka tavoitteena on tuoda esiin kunnissa ja kaupungeissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä ja lisätä tietoisuutta päihdehaitoista. Ehkäisevä päihdetyö on laissa määriteltyä toimintaa, joka kuuluu jokaisen kunnan perustehtäviin ympäri vuoden. Yksi kunnassa nuorille ehkäisevää päihdetyötä tuottava taho on nuorisopalvelut.

Tänä vuonna Nokian nuorisopalveluissa on haluttu nostaa esiin erityisesti nuorten päihdetilanne, johon on kiinnitetty huomiota jo pidemmän aikaa. Työntekijöiden kokemukset ja kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että tilanteessa on tapahtunut muutosta ja toimenpiteitä kehityssuunnan muuttamiseen tarvitaan. Tänä syksynä julkaistut kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että kuluneen kahden vuoden aikana päihteidenkäytön kokeilut ovat Nokialla hieman kohonneet ja yhä suurempi osa nuorista kokee, että Nokialla on helppo hankkia huumeita. 

Nuorisopalvelut reagoivat tilanteeseen

Muuttuvaan tilanteeseen on tärkeää reagoida. Nokian kaupungin hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen kertoo; ”Ehkäisevää päihdetyötä on Nokialla toteutettu jo pitkään ja työtä tullaan kehittämään edelleen moniammatillisen yhteistyön avulla tulevina vuosina. Tavoitteena on panostaa entistä enemmän ehkäisevän päihdetyön toteutukseen ja laatia uusi ehkäisevää päihdetyötä koskeva suunnitelma Nokian kaupungille. Suunnitelman tarkoituksena on pureutua entistä laajemmin päihteidenkäytön taustalla oleviin ilmiöihin.”

Nuorisopalveluiden järjestämään toimintaan osallistuminen on jo itsessään päihteiden käytöltä suojaava tekijä ja yhtenä päätehtävänämme on tarjota nuorille mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Toimintamuotojamme ovat muun muassa avoin nuorisotilatyö, osallisuus- ja vaikuttamistyö sekä koulunuorisotyö. ”Nuorisotyö on nykyään paljon muutakin kuin kasvokkaista kohtaamista, ja kehitämme myös koko ajan digitaalista nuorisotyötä, jonka avulla tarjoamme mm. tietoa ja neuvontaa”; kertoo digitaalisen nuorisotyön koordinaattori Sanni Ahola.

Nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskelan mukaan uusia tapoja ehkäisevän päihdetyön tekemiseen tarvitaan lisää. Nuorisopalvelut kehittää ehkäisevän päihdetyön toimintamallia, joka tehostaa arjen työskentelyä. Päihdeilmiöön pystytään paremmin pureutumaan päihdekasvatusta lisäämällä. Kehitämme uusia toimintamalleja muun muassa koulunuorisotyöhön, sekä koulutamme henkilöstöämme esimerkiksi puheeksi ottamiseen. Nuorisopalveluilla työskentelee myös työntekijä, joka on koulutettu kokemusasiantuntija. Kokemusasiantuntijuutta nuorisotyössä aletaan hyödyntämään monipuolisesti. 

Nuoret ja päihteet -tapahtuma

Nuorisopalvelut järjestää perjantaina 12.11. klo 16.30-18.00 avoimen tilaisuuden vanhemmille Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran Hiomo- salissa (1. krs). Tilaisuus on vapaamuotoinen ja tarjolla on ajankohtaista päihdetietoutta ja infoa huoltajille. Tilaisuuteen osallistujat voivat kysyä nuorisotyön ammattilaisilta kysymyksiä tai tutustua itsenäisesti saatavilla oleviin materiaaleihin. 

Tapahtuman aikana on mahdollisuus tutustua muun muassa nuorisopalveluiden toimintaan ja työntekijöihin, nuorisopalveluiden tekemään ehkäisevään päihdetyöhön, nuorisotyössä hyödynnettävään kokemusasiantuntijuuteen sekä keskustan nuorisotila Nuksun tiloihin.

Tilassa jatkuu tämän jälkeen nuorille suunnattu tapahtuma klo 18-21. Iltatapahtumassa nuorille on tarjolla musiikkia, mocktaileja, päihdetietoutta, kisoja, hattaraa, tanssia ja muuta kivaa tekemistä!

Tervetuloa mukaan ehkäisevän päihdetyön avoimeen tilaisuuteen!

Lisää nuorisopalveluista voit lukea kaupungin verkkosivuilta www.nokiankaupunki.fi/nuortennokia

 

Yhteystiedot

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Hiomo-sali (1. kerros)

Sisäänkäynti osoitteessa Välikatu 11, 37100 Nokia

 

Lisätietoja nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela 

etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi, 0408443902